Agenda

Wordt herhaald elke 2 weken 4 keer
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 14 augustus 2019 - 10:00 tot 17:00
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 21 augustus 2019 - 14:00 tot 17:00

Armoede

Bedrijf

In Nederland is er een relatief grote groep 'werkende armen'. Mensen die wel een baan hebben, maar toch rond of onder de armoedegrens zitten. Dit heeft grote gevolgen voor bedrijven.

Uit een peiling van het Nibud blijkt dat zo n 79% van de bedrijven werknemers heeft met financiële problemen. Dit heeft grote gevolgen voor u als werkgever. Een werknemer met financiële problemen is  ongeveer 20% minder productief, het verwerken van een loonbeslag kost tijd en het ziekteverzuim als gevolg van financiële problemen bij deze werknemers wordt geschat op negen dagen per werknemer. Soms kunnen zelfs fraude of diefstal voorkomen wanneer een werknemer in de financiële problemen zit, blijkt uit onderzoek van Nibud.

Het belang van taal

Zo'n 1,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met communiceren in het Nederlands. Dit zijn niet alleen mensen met Nederlands als tweede taal, ook een grote groep autochtone Nederlanders kampt met een taalachterstand. Ongeveer de helft van deze groep Nederlanders heeft een baan. Deze taalachterstand heeft grote gevolgen. Bijvoorbeeld op het gebied van schuldproblematiek. Taal, een laag inkomen, schulden en werkloosheid gaan vaak samen. Mensen die met schulden te maken hebben komen vaak in de problemen, omdat zij door een gebrekkige taalbeheersing niet in staat zijn hun administratie te voeren. Ze begrijpen bijvoorbeeld de brieven van incassobureaus niet waardoor ze niet op tijd handelen als er (grote) problemen ontstaan. Dit blijkt uit onderzoek van beleidskader Rotterdam.

Niet alleen vergroot een taalachterstand de kans om in financiële problemen te komen, ook zijn werknemers met een taalachterstand minder productief. Mensen die juist op zoek zijn naar een baan, worden belemmerd door een taalachterstand.

Gevolgen taalachterstand

Taal is een voorwaarde om mee te doen, op de werkvloer en in de maatschappij. Taal is een belangrijke vaardigheid voor werknemers. Beperkte kennis van taal kan leiden tot een lagere productiviteit, hoger ziekteverzuim, veiligheidsproblemen, verminderde doorgroeimogelijkheden en vormt uiteindelijk een financieel risico voor uw bedrijf.

Investeren in de lokale samenleving

U kunt als ondernemer op een positieve manier bijdragen aan armoedebestrijding en –preventie. Bijvoorbeeld door vrijwillig expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de lokale samenleving in te zetten op dit vlak.

Gevolgen investeren in de maatschappij

Deze investering in de maatschappij levert u vele voordelen op. Op individueel niveau, teamniveau en organisatieniveau. Medewerkers zijn trots op een werkgever die zich inzet voor de lokale samenleving en raken meer persoonlijk betrokken bij het bedrijf. Op organisatieniveau onderscheidt u zich van concurrenten en op teamniveau wordt de teamgeest versterkt. Lees in ons dossier Leefbaarheid een compleet overzicht van de resultaten

Laatst bijgewerkt: 
06-11-2015 16:34