Praktijkvoorbeeld

Santas Koffie importeert en produceert haar eigen kwaliteitskoffie voor op het werk. “Wij zijn de enige échte duurzame koffieproducent,” zegt Rob Kooij, directeur van Santas Koffie. “Waarom? Wij hebben een alternatief voor de plastic eenmalige wegwerpverpakking. In 1992 hebben wij de duurzame retourverpakking ontworpen voor de professionele koffiemarkt.” Blik in plaats van plastic “25 jaar...

Risicomanagement

Aan de slag

Direct aan de slag met het voorkomen en verminderen van de MVO-risico's in uw waardeketen? Denk dan eens aan het volgende:

Voorkomen is beter dan genezen!

Het liefst voorkomt u natuurlijk milieu- en sociale issues in uw keten. Hiervoor moet u goed op de hoogte zijn van potentiële risico's. U kunt beginnen met het doorlopen van de MVO Risico Checker. Deze online tool geeft in drie stappen een overzicht van welke MVO-risico's u loopt via de producten, diensten en landen waarin u zakendoet. En wat u kunt doen om deze risico's te beperken. Uw stakeholders kunnen u verder helpen bij het identificeren en voorkomen van MVO-risico's in uw keten. Denk daarbij aan medewerkers, leveranciers en afnemers, maar ook aan de aandeelhouders, maatschappelijke organisaties en omwonenden.

Op basis van uw risico's kunt u maatregelen nemen. Mogelijke maatregelen zijn: in gesprek gaan met uw leveranciers en afnemers over MVO-risicomanagement, trainingen organiseren voor uw medewerkers over het herkennen en voorkomen van MVO-risicovolle situaties, het implementeren van een MVO-managementsysteem (zoals SA8000, OHSAS18001, en ISO14001) en aansluiten bij een keteninitiatief op het gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld bij een van de netwerken van MVO Nederland of een verbeterprogramma van het Initiatief Duurzame Handel.

Verminderen & compenseren

Het kan gebeuren dat er een milieu- of sociaal misstand voordoet in uw bedrijf of bij een leverancier of afnemer. Ondanks de preventieve maatregelen die u heeft genomen. Controleer daarom de productiestappen met een hoog risico regelmatig, bijvoorbeeld via audits en klachtenprocedures voor werknemers en omwonenden.

Wanneer u een misstand aantreft die u zelf heeft veroorzaakt, herstel dan de schade en zorg ervoor dat dit in de toekomst niet nog een keer gebeurt. Bent u indirect betrokken geraakt bij een incident? Bijvoorbeeld via een leverancier of afnemer. Gebruik dan uw invloed om uw businesspartner te bewegen tot ingrijpen. De Checklist invloed in de keten helpt u uw invloed te vergroten en gerichter actie te ondernemen.

Het is in ieder geval belangrijk dat u transparant bent over wat er misgaat en wat u daaraan doet. Zowel naar de buitenwereld als naar de direct betrokkenen. Een goed voorbeeld hiervan is Nestlé die regelmatig een update geeft over zijn aanpak nadat er dwangarbeid werd geconstateerd bij een Thaise toeleverancier.

Stappenplan

Gebruik het Stappenplan MVO-risicomanagement om aan de slag te gaan met MVO-risicobeheersing. Het stappenplan bestaat uit zeven stappen:

  1. Stel een MVO-beleidsplan op.
  2. Breng uw keten in kaart.
  3. Voer een risicoanalyse uit.
  4. Stel prioriteiten.
  5. Werk samen met ketenpartners om risico's aan te pakken.
  6. Veranker aanpak in bedrijfsprocessen en monitor voortgang.
  7. Communiceer over beleid en voortgang.

Ook geïnteresseerd in het aanpakken van risico's in de toeleveringsketen? Het uitgebreide Stappenplan maatschappelijk verantwoord inkopen geeft hier meer informatie over.

Laatst bijgewerkt: 
29-09-2015 13:55