Dierenwelzijn

Helpdesk

Publicaties

Sinds 2013 laat MVO Nederland jaarlijks de IMVO-Thermometer uitvoeren: een enquete onder bijna 1200 mkb'ers naar hun zakelijke relaties en MVO-gedrag in en met ontwikkelingslanden. De belangrijkste conclusie in 2016 is dat Nederlandse ondernemers die zakendoen in ontwikkelingslanden daarover zeer positief zijn. Ze tonen ook goede wil als het gaat om MVO. Tegelijk blijkt duurzaam en eerlijk...
Verkenning van criteria voor duurzame(re) melkveebedrijven. De criteria zijn opgesteld omtrent de volgende negen duurzaamheidsthema's in de melkveehouderij: mest, ammoniak, diergezondheid, dierenwelzijn, natuur/landschap, energie/broeikasgassen, water, gewasbescherming en zware metalen.