Dierenwelzijn

Overheidsbeleid

Dit zegt het Europese en Nederlandse beleid op het vlak van dierenwelzijn.

EU-beleid

De Europese Unie erkent dat dieren gevoel hebben en bescherming verdienen. De Europese wetgeving legt minimumeisen vast om in de behoeften van (landbouw-)dieren te voorzien en om hen onnodig lijden te besparen, met name tijdens de houderij, het vervoer en de slacht. Ook andere kwesties, zoals het gebruik van proefdieren en de handel in bepaalde soorten dierlijke producten, zoals zeehondenbont, worden in de wetgeving geregeld.

Nederlands overheidsbeleid

Het morele vertrekpunt voor onze omgang met dieren is "de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier", zoals geformuleerd in artikel 1.3 van de Wet Dieren. Oftewel: dieren hebben een eigen waarde, los van de gebruikswaarde voor de mens. Dit betekent dat iedereen die met dieren omgaat hiermee rekening moet houden, ongeacht andere belangen.  Oftewel:  Dit betekent dat iedereen die met dieren omgaat hiermee rekening moet houden, ongeacht andere belangen. De wet bepaalt dat je in elk geval inbreuk op de integriteit en het welzijn van dieren moet voorkomen, en dat je de verzorging moet leveren die de dieren redelijkerwijs nodig hebben.

De overheid wil samen met betrokken partijen het dierenwelzijn verbeteren. Het ministerie van EZ houdt zich met dit thema bezig. Lees meer over het overheidsbeleid en de wet- en regelgeving rond dierenwelzijn.

Foto: agriflanders (CC BY 2.0).

Laatst bijgewerkt: 
12-04-2017 09:30