Helpdesk

Vergroot je impact

Agenda

Wordt herhaald elke 2 weken 4 keer
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 14 augustus 2019 - 10:00 tot 17:00
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 21 augustus 2019 - 14:00 tot 17:00

Dierenwelzijn

Koeien in de wei

Nut en noodzaak

In de veehouderij is dierenwelzijn logischerwijs een belangrijk thema. Maar onderneem jij in, of ben je afnemer van de textiel-, recreatie-, chemie-, verpakkings- of financiële sector? Ook dan heb je invloed op het welzijn van dieren.

Direct of indirect werken met dieren brengt verantwoordelijkheden met zich mee. In dit dossier lees je hoe je het beste met die verantwoordelijkheden omgaat. Oftewel: hoe je diervriendelijk onderneemt.

Bedrijven en dierenwelzijn

Mensen maken veel gebruik van dieren, namelijk voor:

  • Consumptie (vlees, zuivel, eieren).
  • Gebruiksartikelen waarin dierlijke producten worden gebruikt, zoals leer voor tassen en schoenen, wol in kleding en dons in dekbedden.
  • Het testen van nieuwe producten en medicijnen.
  • Entertainment, bijvoorbeeld in circussen en dierentuinen.

​In veel bedrijfstakken is dierenwelzijn voor verbetering vatbaar. Onder dierenwelzijn verstaan we ‘de kwaliteit van leven zoals dat door het dier wordt ervaren’. Een dier voelt zich het best in een omgeving waarin het zonder chronische stress, pijn of angst zijn natuurlijke gedrag kan vertonen. Daarbij spelen voeding, huisvesting, behandeling en verzorging een rol.

Jouw invloed

De primaire verantwoordelijkheid voor het welzijn van een dier ligt bij de eigenaar. Maar ook als partij in de keten die gebruikmaakt van dierlijke producten, heb je invloed op het welzijn van dieren. Je kunt bijvoorbeeld (inkoop)eisen stellen en daarmee verbeteringen in dierenwelzijn versnellen.

Bewustzijn onder consumenten

Het welzijn van dieren wordt als steeds belangrijker ervaren. Consumenten vragen vaker naar duurzame en diervriendelijke producten. Zowel voor bedrijven die direct met dieren te maken hebben, als voor bedrijven die dierlijke producten inkopen en gebruiken is het daarom belangrijk hier aandacht aan te besteden.

In ethische en maatschappelijke discussies spelen naast dierenwelzijn ook waarden als respect voor dieren en natuurlijkheid een rol. Denk aan de discussie over de wenselijkheid van megastallen en de vraag of we dieren wel mogen gebruiken voor allerlei doeleinden. Dit heeft onder meer geleid tot een verbod op de productie van bont en een verbod op het houden van wilde dieren in circussen.

Lees meer over de resultaten van dierenwelzijn in acht nemen of ga gelijk aan de slag.

Foto: Sjoerd van Oosten (CC).

Laatst bijgewerkt: 
22-03-2017 12:40