Dierenwelzijn

Intensieve veehouderij

In de intensieve veehouderij proberen veehouders zo efficiënt mogelijk veevoer om te zetten in vlees, melk en eieren met als voornaamste productiemiddelen kippen, varkens en runderen. Ben je als ondernemer alleen gericht op productie en efficiëntieverbetering, dan kan de gezondheid en het welzijn van dieren in het gedrang komen.

Kenmerken van de intensieve veehouderij zijn de hoge dierdichtheid, schaalvergroting (minder maar grotere bedrijven), mechanisering en automatisering (bijvoorbeeld melkrobots en voedercomputers, en lopende banden in slachterijen). Deze kenmerken zijn niet altijd bevorderlijk voor het welzijn van het dier.

Wat kun je doen?

Lees op het plein Food & Agribusiness hoe je als ondernemer in de food- en agrisector andere MVO-aspecten kunt aanpakken.

Laatst bijgewerkt: 
13-04-2017 09:22