Dag van de Sociale Innovatie

Meest innovatieve bedrijf

Op 18 november is tijdens de Dag van de Sociale Innovatie de jaarlijkse Erasmus Innovatie Award uitgereikt aan het meest innovatieve bedrijf. Triple IT is uitgeroepen tot de winnaar van 2014. Hieronder kunt u meer lezen over dit jaarlijkse onderzoek. Kijk hier voor de resultaten van het onderzoek.

De jaarlijkse Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor

INSCOPE – Research for Innovation voert onder leiding van Prof. dr. Henk Volberda sinds 2006 jaarlijks de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor uit om innovatie en in het bijzonder sociale innovatie in Nederland in kaart te brengen en verder te stimuleren. Volberda is als hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid verbonden aan de vakgroep Strategisch Management & Ondernemerschap van de Rotterdam School of Management, Erasmus University. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van INSCOPE – Research for Innovation.

INSCOPE (www.inscope.nl) is een topinstituut bestaande uit de Erasmus Universiteit Rotterdam, Utrecht Universiteit, Universiteit Maastricht, Universiteit Twente, en TNO dat onderzoek doet naar sociale innovatie. Enkele voorbeelden van onderzoeken die INSCOPE heeft uitgevoerd of uitvoert:

  • Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor
  • Innovatie en Concurrentie Monitor Topsectoren (in samenwerking met EIM/Panteia)
  • Erasmus Innovatiemonitor Zorg (in samenwerking met Actiz – Organisatie van zorgondernemers)
  • Re-inventing business: hoe bedrijven hun businessmodel innoveren (in samenwerking met Stichting Management Studies, gelieerd aan VNO-NCW

INSCOPE is partnerinstituut van het World Economic Forum dat jaarlijks diverse rapporten publiceert, zoals het Global Competitiveness Report. INSCOPE beheert eveneens samen met TNO de Kennisbank Sociale Innovatie (http://www.kennisbanksocialeinnovatie.nl ) met als doel om nieuwe inzichten in en praktische voorbeelden van sociale innovatie te verspreiden onder een bredere doelgroep.

Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor

Bij de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor ligt het accent op hoe sociale innovatie bijdraagt aan het beter benutten van de technologische kennisbasis met als doel om daarmee product- en dienstinnovaties, het concurrentievermogen en de bedrijfsprestaties te stimuleren. In de monitor wordt er ingezoomd op verschillende hefbomen van sociale innovatie: het ontwikkelen van nieuwe management vaardigheden (dynamisch managen), het hanteren van innovatieve organisatievormen (flexibel organiseren), het realiseren van hoogwaardige arbeidsrelaties (slimmer werken) en hoogwaardige samenwerkingsverbanden (externe samenwerking).  

Voor de totstandkoming van de vragenlijst is gebruik gemaakt van bestaande schalen uit de academische literatuur. Deze vragenlijst wordt verspreid onder 10.000 organisaties uit het Nederlandse bedrijfsleven. Vanwege het landelijke karakter worden er een groot scala aan verschillende bedrijven benaderd. Dit heeft betrekking op een grote diversiteit aan sectoren, maar bijvoorbeeld ook verschillende groottes van organisaties.

Over de Erasmus Innovatie Award

Van de deelnemende organisaties aan de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor wordt een selectie van bedrijven gemaakt die bovengemiddeld scoren op sociale innovatie, technologische innovatie, en innovatieprestaties. Middels interviews met topmanagers van de betreffende bedrijven en deskresearch wordt de selectie van bedrijven verder teruggebracht tot circa drie organisaties. Deze drie organisaties maken vervolgens kans op het winnen van de Erasmus Innovatie Award. Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersverenigingen, en van het Ministerie van Economische Zaken draagt aan wie van de drie geselecteerde organisaties uiteindelijk de winnaar wordt van deze award. De winnaar ontvangt vervolgens een award en een certificaat. Enkele eerdere winnaars van de Erasmus Innovatie Award zijn Claymount Technologies Group en DSM .

Laatst bijgewerkt: 
27-11-2014 12:38