Communicatie en marketing

Public relations

Public relations is een zeer effectief middel in het voorlichten van grote groepen mensen en het op gang helpen van een maatschappelijke discussie. Zeker als u onder pr meer verstaat dan het versturen van persberichten. Daarnaast heeft pr een versterkende werking op de marketing. Helemaal als u daarmee free publicity weet te genereren.

Bedenk wel vooraf wat de nieuwswaarde is van wat u naar buiten brengt: media hebben daar soms een heel ander idee over dan uzelf! In het algemeen gesproken heeft nieuws met brede maatschappelijke waarde meer kans op pr-succes. Onderzoeksuitkomsten die een product ondersteunen, zijn bijvoorbeeld interessanter voor media dan puur productnieuws.

Persbriefing

Via een persbriefing kunt u journalisten bijpraten over interessante thema's. Een persbriefing is een kleinere variant van de persconferentie. Een persbriefing biedt geen exclusiviteit aan een bepaald medium, maar de informele sfeer en het beperkte gezelschap zorgen ervoor dat de boodschap goed overkomt bij een kring journalisten. Eventueel kunt u medewerkers en (woordvoerders van) leveranciers vragen om erbij aanwezig te zijn. Al is het maar om vragen inhoudelijk te beantwoorden. Als u op deze manier de belangstelling van media weet te trekken, zullen zij er mogelijk redactionele aandacht aan besteden.

Interview of achtergrondartikel

Aan een persbriefing met diverse journalisten kunt u contacten overhouden die ook in het vervolg bruikbaar zijn. Door media op geregelde momenten van informatie te voorzien, kunt u een band met hen opbouwen. Dit kan ertoe leiden dat zij u vragen voor een interview of een achtergrondartikel. Door uzelf (of een medewerker) als expert op te werpen, kunt u een centrale plaats innemen in het thema van uw keuze. Grijp de gelegenheid niet aan om harde (sluik)reclame te maken, zelfs niet als de journalist dat aanbiedt. Dat kan slecht afstralen op zowel het bedrijf als de publicatie.

Asito: partnercampagne

Schoonmaakbedrijf Asito streeft letterlijk en figuurlijk naar een schonere wereld. Met de pr-campagne 1 miljoen druppels heeft het bedrijf 500 partners aan zich verbonden – bedrijven, instellingen, verenigingen – met het streven om minstens één miljoen Nederlanders bewuster te laten omgaan met hun leefomgeving.

Bedrijfsbezoek

Als veel van de duurzaamheidsinspanningen achter de schermen plaatsvinden, kan het nuttig zijn media uit te nodigen om een kijkje te nemen in uw bedrijf. Zo kunnen zij de (productie)processen van dichtbij ervaren. Een bedrijfsbezoek is niet alleen voor journalisten interessant. Politici en overheidsfunctionarissen kunnen ook gebaat zijn bij een kijkje achter de schermen. Of plaatselijke middelbare scholen die een bedrijfsbezoek als lesonderdeel hebben. Er zijn zelfs programma's bekend waarin klanten onder begeleiding bedrijven bezoeken en daarvan verslag doen in bijvoorbeeld een relatiemagazine.

Perstrip

Wilt u de media op een andere locatie uw verhaal vertellen? Dan biedt het organiseren van een perstrip uitkomst. Vooral als het product een eindresultaat is van een lange keten, met tussenschakels die buiten het zicht van de consument blijven, kan een bezoek twijfels wegnemen. Media kunnen ter plaatse onderzoek doen. Waak er wel voor om de trip als plezierreisje te verkopen. Media moeten vrij zijn om te schrijven wat zij willen, zonder de druk te voelen dat zij een bepaald verhaal moeten vertellen. 

Bekende Nederlanders

U kunt de (belangeloze) inzet van Bekende Nederlanders overwegen. Als zij zich aan een thema verbinden, willen media mogelijk sneller aandacht aan uw activiteiten besteden. Vooral als u televisie als kanaal wilt gebruiken, is een Bekende Nederlander als woordvoerder zeer effectief.

Symposium

Wilt u een brede discussie op gang brengen over bijvoorbeeld de impact van uw branche op een maatschappelijke kwestie of een duurzaamheidsissue? Of juist de bijdrage eraan? Een symposium, congres of forum is een prima manier om alle betrokkenen bij elkaar te brengen voor een gedachtewisseling. Van media tot politiek, van wetenschap tot de kunsten. Als de organisatie van zo'n symposium of forum te kostbaar voor u is, denk dan aan partnering met branchegenoten of een brancheorganisatie.

Stakeholderdialoog

Door in gesprek te gaan met stakeholders (klanten, leveranciers, aandeelhouders, investeerders, overheden), krijgt u beeld van wat iedereen in uw omgeving van het bedrijf denkt en verwacht. Zo kunt u uw bedrijfsprocessen beter in lijn brengen met maatschappelijke verwachtingen. Daarnaast bouwt u via zo'n interactieve dialoog duurzame relaties op met de stakeholders. Hun deelname aan het gesprek maakt hen bovendien deel van de oplossing. U kunt in deze discussie wel zelf de thema's kiezen, want u kent de organisatie en bedrijfsvoering het beste. Een stakeholderdialoog is een formele eis voor een duurzaamheidsverslag volgens GRI-normen en een zelfverklaring volgens ISO 26000-normen.

Sponsoring of organisatie van maatschappelijke of duurzame activiteiten

Door maatschappelijke of duurzame activiteiten te organiseren en te steunen, kunt u uw organisatie bij een groot publiek onder de aandacht brengen. Zorg er wel voor dat de activiteit zo veel mogelijk aansluit bij het bedrijfsprofiel; dat maakt uw steun geloofwaardiger. Door de expertise van medewerkers in te zetten bij de opzet en het uitvoeren van activiteiten, doen ook zij waardevolle ervaring en motivatie op. Omgekeerd profiteert de activiteit van de professionele kennis van het bedrijf.

JOGG: samenwerkingsverband overheid en maatschappelijke organisaties

Via het samenwerkingsverband Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) werken bedrijven als Albert Heijn, Albron, FrieslandCampina, Nutricia, Unilever en ZilverenKruis Achmea samen met overheden en maatschappelijke organisaties om een gezonde leefstijl bij jongeren te bevorderen. De JOGG-projecten mogen volgens de gedragscode niet direct commercieel worden ingezet, maar lokale (vestigingen van) bedrijven leveren wel expertise, denken mee en zetten hun communicatie in voor JOGG.

Crowdsourcing

'The wisdom of the crowd' is een uitdrukking die de laatste jaren snel ingang heeft gevonden, vooral op het gebied van co-creatie. U laat zien dat u openstaat voor nieuwe ideeën, blijft op de hoogte van wat er zoal speelt in de samenleving en bouwt een band op met klanten. Crowdsourcing kan ook een mooi vervolg zijn op een stakeholderdialoog, symposium of evenement, die anders misschien wel eenmalige gebeurtenissen blijven. Door online in gesprek te gaan en blijven, houdt u binding met alle doelgroepen die voor u belangrijk zijn.

Laatst bijgewerkt: 
18-02-2015 18:23