Communicatie en marketing

Maak het lonend

Positie

U bent een duurzame dialoog aangegaan met uw klanten, uw medewerkers en andere belanghebbenden. Zij weten waar u voor staat en zien u als een betrouwbare partij die geloofwaardig communiceert met zijn doelgroepen. Toch kost al deze communicatie alleen maar geld. U hebt de indruk dat uw duurzaamheid een concurrentienadeel is.

De casus

Een supermarkt liet teams van de lokale voetbalclub jaarlijks schilderen in ruil voor sponsoring van de club. Ook doneerde ze jaarlijks kerstpakketten aan het lokale bejaardentehuis. Op deze manier bouwde de supermarkt een nauwe band op met de omgeving. De supermarkt kon campagnes vooraf afstemmen met zijn klanten en snel reageren op eventuele fouten in campagnes.

Aandachtspunten

Communiceren over duurzaamheid kan alleen als u ook uw communicatie zelf duurzaam maakt, met andere woorden: gericht op duurzame relaties met uw doelgroepen. Aandacht voor de klant loont gelukkig.

De meeste bedrijven geven nog steeds 80% van hun marketingbudget uit aan het steeds maar werven van nieuwe klanten. Terwijl 80% van hun omzet afkomstig is van loyale klanten. Als u meer inzet op klanttevredenheid, kunt u het marketingbudget effectiever inzetten. Duurzaam communiceren en communiceren over duurzaamheid worden zo twee kanten van dezelfde medaille.

  • Bouw een band op met uw klanten als co-productontwikkelaars en ambassadeurs.
  • Voorkom verspilling door dingen in één keer goed te doen.
  • Creëer ruimte voor verdere verbetering en verduurzaming door te besparen op traditionele marketing.
Laatst bijgewerkt: 
18-02-2015 18:19