Communicatie en marketing

Keurmerken en labels

Een keurmerk is een beproefd middel om snel en met weinig woorden aan de klant te laten zien dat uw product voldoet aan bepaalde duurzaamheidseisen. Daarmee lijkt een keurmerk de ideale manier om haastige consumenten van uw bedoelingen en prestaties op de hoogte te brengen.

Ook als u aan andere bedrijven levert, kan een keurmerk uitkomst bieden. In aanbestedingen en offerteaanvragen worden steeds vaker aantoonbare duurzaamheidsprestaties gevraagd. De eisen die worden gesteld om het keurmerk te verkrijgen, helpen u bovendien om uw processen én gedachten over duurzaamheid te structureren.

Over tot de orde van de dag?

Daar staat tegenover dat een keurmerk de indruk kan wekken dat u 'klaar' bent. U hebt voldoende vinkjes gezet op de checklist en kunt over tot de orde van de dag. Hiermee houdt u uzelf en anderen voor de gek. Het proces rondom de verkrijging (en instandhouding) van een keurmerk is daarnaast een behoorlijke administratieve last, zeker voor kleinere bedrijven.

Ook in de communicatie kan een keurmerk nadelen hebben. Er bestaan heel veel keurmerken en vaak dekken deze maar een deel van het duurzame spectrum af. Zo zijn er specifieke keurmerken voor eerlijke handel, voor dierenwelzijn en voor milieu. Niet voor niets is er een discussie losgebarsten over de zin en onzin van keurmerken. Hieronder enkele overwegingen bij het kiezen van en communiceren met keurmerken.

Kies een keurmerk met 'naam'

Er zijn voor bepaalde producten heel wat keurmerken in omloop. Alleen een ei heeft al 19 keurmerken. Die overvloed werkt verwarrend en roept bovendien wantrouwen op. Een bekend keurmerk heeft daarom de voorkeur. Dat kan een keurmerk zijn dat zich uit zichzelf heeft bewezen of een relatief nieuw keurmerk waaraan zich een bekende naam heeft verbonden.

Kies een keurmerk met ingebouwd verbetermodel

Een van de nadelen van een regulier keurmerk is het eerdergenoemde 'stempel van goedkeuring': u hebt uw doelen bereikt, er valt niets meer te verbeteren. Terwijl maatschappelijk verantwoord ondernemen innovatie juist hoog in het vaandel draagt. Een keurmerk met bijvoorbeeld een sterrensysteem laat zien dat u zich durft te onderwerpen aan een beoordelingssysteem dat groei en verbetering veronderstelt. En zolang u de hoogste score niet hebt bereikt, houdt u voor een doel over om na te streven.

Matig uzelf in het gebruik van keurmerken en logo's

Een keurmerk verliest communicatief aan zeggingskracht als het in een rijtje staat met nog vier keurmerken. Daarnaast zijn er diverse merkbeelden in omloop die geen keurmerk zijn maar als informatielogo dienen. Als die om vormgevingsredenen in dezelfde rij worden opgenomen als de keurmerken, doet u afbreuk aan die keurmerken. Ook is het verwarrend voor de klant.

Gebruik alleen onafhankelijke keurmerken

Sommige keurmerken zijn zelf ontwikkeld door bedrijven of bedrijfstakken. Met deze keurmerken loopt u het risico op greenwashing. Vermijd daarom het gebruik van dit type keurmerken. Het is bovendien verstorend voor andere keurmerken die wél onafhankelijk zijn.

Een keurmerk kan het werk niet alleen doen

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Daarom bestaat de neiging om het plaatje van het keurmerk het werk te laten doen. Maar een keurmerk alleen vertelt nooit het hele verhaal. Laat het keurmerk dus niet de communicatie voor u doen, maar begeleid de introductie van het keurmerk met omliggende communicatie.

Samengevat

  • Kies een keurmerk met 'naam'.
  • Kies een keurmerk met ingebouwd verbetermodel.
  • Matig uzelf in het gebruik van keurmerken en logo's.
  • Gebruik alleen onafhankelijke keurmerken.
  • Bedenk dat een keurmerk het werk niet alleen kan doen.
Laatst bijgewerkt: 
30-07-2015 16:56