Communicatie en marketing

Interne communicatie

Het creëren van intern draagvlak is een belangrijke voorwaarde voor duurzaam communiceren. Dat komt niet alleen ten goede aan de communicatie over duurzame producten of activiteiten, de gehele bedrijfscultuur heeft er baat bij. Betrokken medewerkers zijn gemotiveerder en productiever, en daarnaast meer bereid om namens u op te treden als ambassadeur.

Lijncommunicatie

De formele communicatie via 'de lijn' in uw organisatie is de basis voor het betrekken van medewerkers bij communicatiedoelen. Hoe geven leidinggevenden sturing aan het stimuleren van feedback uit de organisatie? Geeft het reguliere werkoverleg ruimte voor eigen inbreng? Ook de 'onuitgesproken' communicatie is daarbij van belang: wat is het voorbeeldgedrag van directieleden en management?

Intranet en personeelsblad

De reguliere interne media spelen een essentiële rol in het betrekken en informeren van medewerkers. U bouwt een duurzame band op met medewerkers door deze media niet langer een spreekbuis van de directie te laten zijn, maar een platform voor het personeel. Als uw intranet en personeelsblad dezelfde gesprekken weergeven die medewerkers bij de koffieautomaat hebben, hebt u een belangrijk doel bereikt.

Ideeënbus

De aloude ideeënbus is al jaren onder vele namen en in vele varianten een succes op de werkvloer, maar alleen als u ook echt opvolging geeft aan de suggesties. In digitale, interactieve vorm is de ideeënbus wellicht nog krachtiger. Collega's kunnen op elkaar reageren en zo een idee extra kracht bijzetten. Zorg er wel voor dat u het proces van bovenaf goed borgt, anders ontstaat het risico op vastlopen of vrijblijvendheid.

Alliander: goed voorbeeld doet goed volgen

Bij energiebedrijf Alliander doet goed voorbeeld goed volgen. De voorzitter van de Raad van Bestuur rijdt in een Tesla en heeft zijn eigen huis bijna energieneutraal gemaakt. Dat wekte het enthousiasme op onder medewerkers om hun eigen huis nóg energiezuiniger te maken dan dat van de topman. Ook wekt het hoofdkantoor zijn eigen energie op, in lijn met de bedrijfsstrategie. Ideeën van medewerkers worden gestimuleerd: zo werd een idee overgenomen om afgedankte energiemeters een nieuwe bestemming te geven.

Medewerkersbijeenkomsten

Een goede manier om medewerkers te betrekken bij uw duurzaamheidsbeleid, is via medewerkersbijeenkomsten. Die zijn er in vele vormen: van lunchmeetings tot verbetercafés, van panels tot rondetafelgesprekken. Via plenaire bijeenkomsten kunt u alle medewerkers tegelijk voorlichten over de activiteiten. Een concept als het verbetercafé maakt het mogelijk om in kleine groepjes te brainstormen en ideeën verder uit te werken.

Taskforce

Meedenken is A zeggen, door medewerkers te laten meesturen en meebeslissen zegt u B. Een taskforce-aanpak (of in ouderwetsere termen: een commissie) met vrijwilligers of aangestelde leden is een beproefd recept om medewerkers meer inspraak te geven over een concreet onderwerp.

Public relations

Medewerkers zijn daarnaast van grote waarde in uw public relations. Tijdens een persbriefing of bedrijfsrondleiding kunt u medewerkers het woord geven of als gids aanstellen. Zo maakt u ook aan de buitenwereld duidelijk dat uw beleid een breed intern draagvlak heeft.

Samengevat

  • Geef uw (duurzame) communicatiedoelen een vaste plek in 'de lijn'.
  • Maak van uw interne media een platform voor personeel.
  • Laat medewerkers meedenken via een ideeënbus, werkgroepen, verbetercafés en medewerkerbijeenkomsten.
  • Maak medewerkers onderdeel van de pr-activiteiten.
Laatst bijgewerkt: 
18-02-2015 18:01