Communicatie en marketing

Goede doelen

Het steunen van een goed doel – of het samenwerken ermee – is voor bedrijven een veel gekozen manier om invulling te geven aan maatschappelijk ondernemerschap. Meeste bedrijven doen dat in stilte, omdat ze het niet gepast vinden om te koop te lopen met hun weldoenerschap. Daar is wat voor te zeggen, maar als u duidelijk communiceert over uw samenwerking met een goed doel, snijdt het mes aan vele kanten. 

Zelf wint u er sympathie mee, wat bijdraagt aan de ondersteuning en verbetering van uw imago. Al is door recente affaires het vertrouwen in goede doelen wel gedaald.

Als u daarnaast het goede doel inzet in de marketing en public relations, beschikt u over een extra manier om uzelf te onderscheiden. Samenwerking met een charitatieve instelling kan zo extra omzet of winst opleveren. Daarnaast laten onderzoeken zien dat consumenten een goed gevoel krijgen bij het kopen van dit soort producten of diensten.

Het effect is bovendien tweezijdig: door bekendheid te geven aan de samenwerking, brengt u ook het vliegwiel van de marketing en pr in beweging voor het goede doel. Dat krijgt meer bekendheid en meer inkomsten.

Public relations geloofwaardiger dan marketing

Het is wel zaak dat u het goede doel oprecht en transparant inzet voor uw marketing en pr. De samenwerking met een goed doel moet zijn berust op openheid, eerlijkheid en wederzijds respect. Zo niet, dan kan het bij het publiek overkomen als opportunistisch, oneerlijk en ongeloofwaardig.

Voor het bewust oppoetsen van een slecht imago is marketing via een goed doel geen verstandige keuze. Uit onderzoek van de Universiteit Leuven onder communicatiespecialisten blijkt sowieso dat pr in samenwerking met een goed doel geloofwaardiger overkomt dan pure marketing. Veel respondenten vinden marketing ethisch niet verantwoord.

Structurele samenwerking

De keuze voor een goed doel kan u in gang zetten, maar het kan ook zijn dat een goed doel u benadert. Het komt ook vaak voor dat medewerkers met het idee komen. Welk goed doel het bedrijf ook kiest, het is belangrijk een goed doel te kiezen dat u voor langere tijd kunt steunen. Een duurzame samenwerking met een goed doel brengt het meeste profijt! Goede doelen zijn op dat vlak trouwens zeer kritisch in hun selectie. Als er iets misgaat, hebben zij namelijk meer te vrezen dan u.

Door een langetermijnrelatie op te bouwen met het goede doel, identificeert u zich na verloop van tijd met dit doel. Dit draagt ook weer bij aan de langetermijnrelatie die u met klanten hebt. Een langetermijnrelatie kunt u het beste opbouwen door een goed doel te zoeken dat veel raakvlakken heeft met uw eigen activiteiten. De match is dan ook in de communicatie geloofwaardiger.

Sponsoring kan, partnering is beter

U kunt natuurlijk een goed doel steunen via een financiële bijdrage. Alleen samenwerken is om meerdere redenen voordeliger en zinniger:

Koppel het goede doel aan verkoop

Door het goede doel aan een verkoopactie te koppelen, stelt u klanten in staat om rechtstreeks bij te dragen aan het goede doel. Er zijn vele succesvolle voorbeelden van dit soort acties.

LINDA.foundation en V&D: kerstballen voor gezinnen in armoede

De glossy LINDA. droeg via de LINDA.foundation bij aan een vrolijke(re) kerst voor iedereen door in samenwerking met V&D de Geef-Bal te introduceren. De opbrengst van deze speciale kerstballen ging volledig naar gezinnen in armoede. Zo kregen kinderen een cadeautje en konden samen met hun ouders onbezorgd genieten van een kerstdiner. De actie werd erg goed ontvangen.

Creëer een gezamenlijk evenement

Via een evenement kunt u zowel klanten als pers mobiliseren. Ook medewerkers kunt u er een rol in laten spelen, zodat u tegelijk bijdraagt aan het interne draagvlak. Een publiek evenement biedt tal van invalshoeken voor pr-acties. Media zullen geneigd zijn om redactioneel aandacht te schenken aan een evenement met algemene nieuwswaarde. Daarnaast biedt een evenement volop kansen voor uw socialmediastrategie.

Draag bij aan het primaire proces van het goede doel

U kunt ook kiezen voor directe samenwerking met het goede doel. Vooral daarvoor is de keuze voor een goed doel met veel raakvlakken essentieel. Door uw eigen expertise actief in te zetten, laat u het goede doel profiteren van kennis en biedt u medewerkers een leerzame en vormende ervaring. Deze vorm van samenwerking kan de basis zijn voor talloze communicatieacties: van bloggende medewerkers tot verslaggevers die samen met u op reis gaan. Hier zijn veel mogelijkheden voor free publicity.

Gulpener: klein houden werkt

Bierbrouwer Gulpener laat zien dat klein houden heel goed werkt. Het familiebedrijf geeft elke medewerker een klein persoonsgebonden budget om te besteden aan een zelfgekozen goed doel uit de buurt. Dat is niet alleen goed voor de binding met de lokale gemeenschap, maar het past ook in de bedrijfsstrategie. Deze is erop gericht om grondstoffen uit de regio te betrekken. 

Houd sessies met wederzijdse partners

Tot slot kunt u gebruikmaken van elkaars netwerk, bijvoorbeeld via kennismakingsbijeenkomsten met wederzijdse partners. Via berichtgeving daarover in de interne media kunt u de betrokkenheid van medewerkers verder vergroten.

Samengevat

  • Zet het goede doel oprecht en transparant in.
  • Kies zo mogelijk voor structurele samenwerking.
  • Koppel het goede doel aan uw verkoop.
  • Creëer een gezamenlijk evenement.
  • Draag bij aan het primaire proces van het goede doel.
  • Houd sessies met wederzijdse partners.
Laatst bijgewerkt: 
18-02-2015 18:13