Communicatie en marketing

Digitalisering

Communicatie gaat in de eerste plaats tussen mensen. Maar er zijn ook dragers en methoden voor nodig. U maakt de verduurzaming van communicatie af als u ook aandacht besteedt aan milieuvriendelijke communicatiemiddelen en maatschappelijk verantwoorde werkwijzen.

Online

Steeds vaker zetten organisaties online voorop in hun communicatie. Koplopers kiezen zelfs voor het 'mobile first'-principe, waarbij apps en niet langer de website het centrum zijn waar de communicatie omheen draait.

Van belang in een maatschappelijk verantwoorde communicatie met ál uw klanten is dat u het online-middelen voor iedereen toegankelijk maakt. Denk daarbij aan de keuze voor grotere letters (voor ouderen), een voorgelezen versie (voor blinden), maar ook aan taalgebruik waarmee u elke Nederlander bereikt.

In de bouw en hosting van uw website en apps kunt u diverse milieuvriendelijke maatregelen nemen. Kies bijvoorbeeld een hostingbedrijf dat zuinig met energie omgaat en groene stroom gebruikt. In het ontwerp kunt u ervoor zorgen dat de site of app snel en efficiënt laadt. Daardoor is er op de computer van de gebruiker minder energie nodig. Snel laden is bovendien prettiger voor de gebruikerservaring.

Papierloos kantoor

U kunt intern op diverse manieren een papierloos kantoor creëren en daarmee niet alleen besparen op papier en processen zoals archivering, maar ook op communicatie. Intranet vervangt bij steeds meer organisaties het personeelsmagazine.

Het Nieuwe Werken

Bent u daarnaast bezig met de trend van Het Nieuwe Werken? Waarmee u bespaart op vloeroppervlak en medewerkers in staat stelt een betere balans tussen werk en privé te realiseren? Dan horen daar digitale middelen bij voor interne communicatie die verbondenheid creëren tussen collega's, ook al werken ze niet allemaal op dezelfde werkplek. Denk aan een intranet dat vooral interactie en samenwerking tussen medewerkers mogelijk maakt in plaats van boodschappen verstuurt. Een dergelijk sociaal intranet maakt bovendien co-creatie mogelijk met partijen buiten de organisatie.

Jeroen Bosch Ziekenhuis: een sociaal intranet

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis, met vier locaties in Noord-Brabant, werkt tegenwoordig met een Kenniscafé. Werkgroepen kunnen hier voor elk project een 'tafel' aanmaken en daaraan in gesprek gaan. Of samen aan documenten werken en foto’s en filmpjes plaatsen. Van de 4000 medewerkers zijn nu 2500 medewerkers actief op dit platform. Het systeem is ook toegankelijk voor partijen waarmee het ziekenhuis samenwerkt. Het Kenniscafé groeit uit tot een bindmiddel voor de netwerkorganisatie die aan het ontstaan is binnen en tussen ziekenhuizen.

Print

Ondanks dat de trend naar online doorzet, zal print voorlopig niet weg te denken zijn. Door te kiezen voor printing-on-demand voorkomt u dat u met restpartijen komt te zitten. Blijf bij reguliere drukwerk met de oplage dus zo dicht mogelijk tegen uw verwachte behoefte aan zitten en ga bij eventuele herdrukken over op printing-on-demand. Voor flyers, (snel veranderende) catalogi en vooral mailings is printing-on-demand tegenwoordig vaak eerste keus. Zeker gezien de sprongen in kwaliteit die de techniek heeft gemaakt.

In de productie van drukwerk kunt u daarnaast letten op het gebruik van milieuvriendelijke inkt en FSC-papier of kringlooppapier. Daar zijn steeds meer initiatieven voor. Gebruik voor het sealen van boeken of bladen biologisch afbreekbaar plastic. In de verzending kunt u erop letten dat u zo veel mogelijk items in één keer verstuurt.

Samengevat

  • Maak uw communicatie voor iedereen toegankelijk.
  • Kies voor snel ladende sites en apps: gebruiksvriendelijk én milieubewust.
  • Streef naar een papierloos kantoor en digitale communicatie.
  • Gebruik zo veel mogelijk printing-on-demand.
  • Gebruik milieuvriendelijke drukwerk(hulp)middelen.
Laatst bijgewerkt: 
30-07-2015 17:20