Communicatie en marketing

Benchmarks, verslaglegging en zelfverklaringen

Om uw duurzaamheid te bewijzen aan klanten en andere partijen, kunt u de duurzame praktijk aan allerlei onderzoek onderwerpen. Er zijn veel manieren om MVO-activiteiten langs een externe meetlat te leggen: van benchmarks, zoals de Transparantiebenchmark, tot een duurzaamheidsjaarverslag volgens GRI-normen en een ISO 26000-zelfverklaring. Ook kunt u zich onderwerpen aan een gedragscode.

Net als keurmerken zijn deze middelen een goede manier om de MVO-processen en -gedachten te structureren. Steeds vaker gebruiken bedrijven ze ook in hun communicatie, zeker als er een prijs aan is verbonden.

Onderbouwing

De resultaten van een benchmark, uw duurzaamheidsverslag of zelfverklaring zullen geen grote groepen lezers trekken, maar u hebt ze wel nodig als bewijs voor de marketingclaims. U kunt hele mooie verhalen vertellen, het moet wel worden onderbouwd. Zo niet, dan loopt u het risico te worden beschuldigd van greenwashing.

In de marketing is het dus een kwestie van en-en: én u maakt het duurzaamheidsverhaal persoonlijk en tastbaar via herkenbare voorbeelden, én u ondersteunt de claims via benchmark, jaarverslag dan wel zelfverklaring. Dat hoeft natuurlijk niet in de marketinguiting zelf, maar geïnteresseerd publiek moet de onderbouwing wel gemakkelijk kunnen vinden.

Communicatiemiddel voor gespecialiseerd publiek

Ook al trekken ze geen groot publiek, toch is het van belang om aandacht te besteden aan de presentatie en leesbaarheid van bijvoorbeeld een duurzaamheidsjaarverslag. Want voor professionele lezers zijn deze documenten des te belangrijker. Denk daarbij aan inkopers, overheden en institutionele beleggers. Uw transparantie blijkt immers ook uit de manier waarop u helder en zonder verhullingen duurzame ambities en prestaties presenteert.

Instrument voor public relations

U kunt de resultaten van een benchmark, een duurzaamheidsverslag of een ISO-zelfverklaring ook centraal stellen in een pr-activiteit of –campagne. De complexere materie van deze documenten leent zich heel goed voor bijvoorbeeld een symposium met branchegenoten en vertegenwoordigers van de overheid en de wetenschap. 

Samengevat

  • Gebruik de resultaten ter onderbouwing van marketingclaims.
  • Overtuig professionele lezers met een heldere en leesbare presentatie.
  • Stel de resultaten centraal in een pr-activiteit.
Laatst bijgewerkt: 
18-02-2015 18:12