Expert

Vergroot je impact

Doe de e-learning maatschappelijk jaarverslag

Nieuws en events over transparantie

Communicatie en marketing

Nut en noodzaak

U hebt met uw organisatie stappen gezet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het uitdragen van uw boodschap aan een breed publiek is een vak apart. Hoe communiceert u op een goede manier naar uw klanten, uw leveranciers, maar ook de media, de overheid en het maatschappelijk middenveld? En wat vinden uw eigen medewerkers eigenlijk?

De volgende vragen komen u wellicht bekend voor:

  • Hoe breng ik mijn MVO-aanpak naar buiten?
  • Hoe zorg ik ervoor dat klanten en andere belanghebbenden mij vertrouwen en achter mij gaan staan?
  • Wat is het verhaal dat zij graag willen horen en hoe bereik ik hen?
  • Hoe zet ik keurmerken en jaarverslagen nuttig in?
  • Hoe vermijd ik dat mijn duurzame communicatie contraproductief werkt?
  • Kost de communicatie over de MVO-aanpak mij omzet?

Antwoord geven op die vragen is lastig, maar de moeite waard. Er zijn namelijk genoeg kansen: 73% van de consumenten is bereid om bedrijven aan te bevelen die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook inkopers hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid. In welke aanbesteding wordt tegenwoordig niet gevraagd naar prestaties op dit gebied? Toch vertelt maar één op de vier bedrijven zijn duurzaamheidsverhaal. Een groot onbenut potentieel!

Communiceren met duurzaam communiceren

Dat relatief weinig bedrijven hun duurzaamheidsverhaal vertellen, heeft een reden: duurzaam communiceren is meer dan communiceren over uw duurzaamheid. Niet voor niets wantrouwt een ruime meerderheid van de Nederlanders de goede bedoelingen van bedrijven.

Het is belangrijk om uw communicatie zélf ook duurzaam te maken: eerlijk, geloofwaardig en gericht op duurzame relaties met klanten, medewerkers en iedereen die zich bij uw organisatie betrokken voelt. Traditionele (massa)communicatievormen kunnen het wantrouwen van de consument verhogen, zeker als u deze vormen blijft hanteren voor uw 'niet-duurzame' activiteiten.

Zo kunt u straks niet alleen duurzaam communiceren over uw duurzame producten, diensten en bedrijfsvoering, maar uiteindelijk op elk moment maatschappelijk verantwoord communiceren met iedereen, over elk thema dat uw organisatie aangaat.

Meer informatie

Er zijn diverse netwerken waarin u van gedachten kunt wisselen over duurzame communicatie:

Het volgende hoofdstuk van dit dossier gaat dieper in op de basisprincipes van communiceren. Of ga gelijk aan de slag!

Laatst bijgewerkt: 
25-02-2015 16:10