Communicatie en marketing

10% korting op deelname aan The Natural Step Certificate Course Level 1

Op 27 & 28 januari 2011 organiseert The Natural Step een Level 1 training Course in The HUB in Amsterdam.

Om een duurzame samenleving mogelijk te maken zal een radicale transformatie moeten plaatsvinden van onze organisaties en sociaal-maatschappelijke systemen. Het vermogen om systemen te begrijpen, samen te werken met stakeholders en het vinden van innovatieve oplossingen bepalen voor organisaties de ‘licence to operate’ voor de toekomst.
Om succesvol te zijn in deze complexe en veranderende toekomst hebben we een systeembenadering nodig voor duurzaamheid en een gedeelde ‘taal’ die organisaties en individuen in staat stelt, door effectieve dialoog, collectieve besluiten te nemen die over de traditionele grenzen heen reiken. Deze aanpak heeft nieuwe leiders nodig –iemand die met de nodige passie, moed en de juiste competenties verandering tot stand kan brengen.

Als specifieke resultaten van deze veelomvattende tweedaagse cursus, hebt u:
1. Een helder begrip ontwikkeld over strategisch duurzame ontwikkeling gebaseerd op betrouwbare wetenschappelijke kennis en bent u in staat om systeemdenken in de praktijk toe te passen.
2. Een stevige kennis ontwikkeld over The Natural Step Framework, de motivering voor het gebruik ervan en hoe het toe te passen in organisaties en bij complexe duurzaamheidvraag-stukken.
3. Het vertrouwen ontwikkeld om helder en overtuigend over de kernelementen van strategische duurzame ontwikkeling te communiceren.
4. Geleerd hoe u op een succesvolle manier de methodiek van backcasting kunt toepassen in strategische processen en duurzame ontwikkeling.

Deze cursus voorziet in een solide wetenschappelijke basis, terwijl de focus van deze cursus gericht is op participatie en op het praktisch toepasbaar maken van de opgedane kennis met veel voorbeelden en ‘hands on’ toepassing in praktijkcases.

Type: 
Aanbieding
Topic - Start: 
Organisation: 
The Natural Step