Helpdesk

Vergroot je impact

Praktijkvoorbeeld

Zuivelproducent Arla Foods Nederland maakt natuurlijke zuivelproducten bereikbaar. Het bedrijf gevestigd in Nijkerk is onderdeel van de Deense zuivelcoöperatie Arla Foods amba en voert het duurzaamheidsprogramma ‘Dichter bij de natuur’ . Volgens Marco ter Maat, inkoop- en duurzaamheidsmanager van Arla Foods Nederland, wordt het programma doorgevoerd in de hele keten. “Van koe tot klant!” 100%...

Circulaire economie

Helpdesk

Publicaties

ABN AMRO en MVO Nederland lanceerde een publicatie over de kansen voor de groothandel in een circulaire economie. We willen met de voorbeelden uit deze publicatie en de vijf circulaire businessmodellen groothandelaren inspireren en degene met circulaire ambities (verder) op weg helpen. Jarenlang had de groothandelaar een unieke, verbindende positie. In de distributie van producten naar locale...
Wil je je leden meer vertellen over circulair ondernemen en de kansen van de circulaire economie? Op deze pagina vind je meer informatie en handige links. Deel deze informatie vooral op je website en via andere kanalen! In de video hieronder zie je snel wat circulair ondernemen betekent en wat het kan opleveren. Achtergrondinformatie over circulair ondernemen vind je in ons dossier Circulaire...
GreenBiz published the ninth annual report 'The State of Green Business' in partnership with Trucost. It continues the tradition of taking the pulse of corporate progress in sustainability, in the United States and around the world. For 2016, the circular economy, green infrastructure, carbon recycling, microgrids and the b-to-b sharing economy are among the 10 trends. Read more .
Verspilling, slechte arbeidsomstandigheden en het lineaire businessmodel. Dat zijn dé grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid in de mode. Tijdens het ambitielab mode op het Nieuwjaarsevent 2016 van MVO Nederland gingen 50 ondernemers en experts aan de slag om de businesscase te ontdekken in het oplossen van deze obstakels voor duurzaamheid. In de bijgevoegde documenten leest u het...
Dit rapport is officieel getiteld: "Using Product-Service Systems to Enhance Sustainable Public Procurement” en is afkomstig van het United Nations Environment Program (UNEP). Het rapport is een bundeling van beschikbare informatie over product-service systemen (PSS) en geeft inzicht in de aanjagers, voordelen en uitdagingen die spelen in private hoek bij leveranciers en in de publieke sector bij...
Er is grote behoefte aan het spreken van dezelfde taal. Zo voorkom je misverstanden of andere interpretaties zoveel mogelijk. Binnen de Green Deal Circulair Inkopen is daarom gewerkt aan een notitie die de kaders aangeeft voor deze nieuwe manier van inkopen. Samen met de deelnemers van de Green Deal zijn deze uitgangspunten besproken en gekozen. Maar omdat het begrip nog steeds volop in beweging...
Koning Willem-Alexander ontving tijdens het Nieuwjaarsevent 2014 het eerste exemplaar van het rapport 'Ondernemen in de circulaire economie'. Dit rapport biedt ondernemers concrete handvatten om circulair en duurzaam te ondernemen. Overstappen op een circulaire economie levert Nederland ruim € 7 miljard per jaar en ruim 50.000 banen op, blijkt uit onderzoek.
Onder inkopers die waarde toekennen aan mvo, bestaat een groeiende bereidheid circulaire producten aan te schaffen of de prestaties van die producten af te nemen als dienst. Dit blijkt uit het onlangs verschenen rapport 'Ondernemen in de circulaire eco- nomie' van MVO Nederland. De opstellers van het rapport zien hierin ook een bijzondere rol weggelegd voor inkopers binnen de overheid. Zij kunnen ‘launching customers’ worden van de circulaire economie.
Overstappen op de circulaire economie kan Nederland ruim €7 miljard per jaar en 50.000 nieuwe banen opleveren. In het rapport ‘Ondernemen in de circulaire economie’ krijgen ondernemers praktische adviezen hoe zij deze kansen kunnen verzilveren in hun eigen bedrijf. Koning Willem-Alexander nam het rapport vandaag in ontvangst op de nieuwjaarsbijeenkomst van MVO Nederland.
Wil Nederland een rol van betekenis blijven spelen in de wereldeconomie, dan zal er fors ingezet moeten worden op vergroening. Het signalenrapport 'Vergroenen en verdienen' richt zich op het raakvlak tussen vergroening en concurrentiekracht en vooral op de kansen die vergroening biedt. Met dit essay roept het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) op tot een breed maatschappelijk debat over onze toekomstige economie: een die gestoeld is op vergroening én concurrentiekracht.

Pagina's