Circulaire economie

Waarom circulair?

De behoefte aan een beter, effectiever en efficiënter economisch systeem wordt steeds groter. Het ‘lineaire model’ waarop de huidige wereldeconomie is gebaseerd, blijkt niet langer houdbaar. Op nationaal, EU en mondiaal (VN) niveau wordt er al langere tijd over gesproken, maar de tijdsgeest lijkt nu mee te werken en de urgentie wordt breed gevoeld. Beslissers en beleidsmakers zien dat het huidige systeem wel moet wijken voor een beter en houdbaar alternatief. De redenen daarvoor zijn divers:

 • makkelijk winbare grondstoffen raken op en worden daardoor steeds duurder
 • prijsfluctuaties vormen een steeds groter risico voor de handel en industrie
 • leveringsonzekerheid is slecht voor het bedrijfsleven
 • er wordt jaarlijks alleen al in de EU voor honderden miljarden gedumpt en verband
 • de ecologische schade die het lineaire model met zich meebrengt wordt steeds duidelijker (denk bijvoorbeeld aan plastic soep)
 • landen willen minder afhankelijk zijn van grondstofmonopolies
 • bedrijven zoeken naar een slimmer businessmodel waarin zij grondstofwaarde kunnen behouden en klanten kunnen binden

De onhoudbaarheid van het huidige systeem

De onhoudbaarheid van ons lineaire systeem wordt duidelijk in de volgende getallen:

 • Volgens de VN zal de wereldbevolking  groeien tot 12 miljard mensen in 2100. De afgelopen 100 jaar is de wereldbevolking verviervoudigd.
 • De gemiddelde welvaart zal op aarde verdubbelen in de komende 20 jaar. In de 20e eeuw is de welvaart 25 groter geworden.
 • Daarmee zal ook de consumptie stijgen. KPMG verwacht in 2030 3 miljard meer middenklassenconsumenten dan in 2010.
 • De jaarlijkse wereldwijde grondstofwinning groeit met gemiddeld 4%. Zo is de vraag naar constructiematerialen in de 20ste eeuw met een factor 34 gestegen.
 • De jaarlijkse wereldwijde afvalberg groeit stevig door en bedroeg in 2011 12 miljard ton. Dat is gelijk aan 7.000 keer de inhoud van de Amsterdam Arena.
 • De jaarlijkse wereldwijde vraag naar energie is in 40 jaar verdubbeld. Naar verwachting zal de vraag de komende 20 jaar nog eens met 50% stijgen.
Laatst bijgewerkt: 
20-06-2018 11:31