Helpdesk

Vergroot je impact

Praktijkvoorbeeld

Gulpener maakt bij het brouwen van bier gebruik van milieuvriendelijk verbouwde grondstoffen uit de omgeving. Bovendien is het productieproces weinig milieubelastend ingericht.

Circulaire economie

Nederland circulair!

We produceren in ons huidige economische systeem nog steeds vaak op lineaire wijze: grondstoffen worden producten en daarna afval of brandstof. De bestaande mogelijkheden voor hergebruik en recycling leveren meestal minderwaardige goederen of grondstoffen op. Daarmee vernietigen we miljarden euro’s per jaar. Grondstoffen worden bovendien schaarser (en dus duurder) en de afvalberg groeit.

Deze situatie is niet veel langer houdbaar. Gelukkig groeit de aandacht voor een circulair systeem, met hoogwaardig hergebruik en recycling. In dit circulaire systeem staan materiaalkeuze, ontwerp en waarde aan de basis van de kringloop waarin de producten (of onderdelen en materialen daarvan) na gebruik kunnen worden hergebruikt als volwaardig product, onderdelen van een product of als grondstof. Dit levert, tot nu toe nog veel, onbenutte ondernemerskansen op!

Ervaringen delen

Circulairondernemen.nl is de online community van het programma Nederland circulair!. Dit programma stimuleert mensen en organisaties om circulair te ondernemen en innovatiever te produceren, consumeren, financieren en organiseren. Behalve de community organiseren we ook praktische activiteiten en bieden we handige tools om het bedrijfsleven ‘circulair’ verder te helpen.

Op de online community circulairondernemen.nl geven we ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden in de circulaire economie een podium om hun projecten, evenementen en ervaringen te delen. We geloven dat je door samenwerking en kennisdeling meer bereikt dan in je eentje. Sterker nog, in een circulair systeem kan je niet zonder elkaar!

Wil je meer weten over de verschillende programma's of de coalitie? Mail dan naar hallo@circulairondernemen.nl.

Nederland circulair! wordt ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en uitgevoerd door MVO Nederland, Circle Economy, ClickNL Design, Het Groene Brein, Sustainable Finance Lab en RVO.nl.

Laatst bijgewerkt: 
30-05-2018 09:42