Helpdesk

Vergroot je impact

Praktijkvoorbeeld

“Iedereen binnen Alliander heeft eigenlijk zijn of haar eigen beeld van de organisatie”, zegt Barry Janssen, Manager Assetmanagement Alliander. “En hierdoor denken we ook verschillend over Alliander. Dat werkt niet positief voor de samenwerking, doodzonde!” “Vorig jaar november heb ik de CEO gebeld, Peter Molengraaf, en mijn vraagstuk met hem gedeeld. Molengraaf was erg geïnteresseerd en bleek er...

Circulaire economie

Keten innovatieprogramma's

In 2016 startten drie keten innovatieprogramma's: 'Zorgeloos afval', 'Klimaat voor verandering' en 'Leiding op circulariteit'. Alledrie hebben grote mogelijkheden in de circulaire economie, met maximale ecologische impact, economische impact, het potentieel van transitie en waardebehoud. 

Volg de ontwikkelingen binnen de keten innovatieprogramma's op de community van Nederland circulair!

Zorgeloos afval

Het Transitieprogramma 'Zorgeloos Afval' heeft als doel om een omslag te bewerkstelligen in de  zorgsector in het duurzaam omgaan met zorgafval. Circulariteit, tegengaan van verspilling en hoogwaardig recycling staat daarbij centraal.

Het programma heeft drie insteken:
• visievorming om een gezamenlijk, inspirerend langetermijndoel voor ogen te hebben;
• stimuleren van de transitie in een of meer ketens van zorgproducten richting circulariteit;
• verbinden van partijen die betrokken zijn bij duurzaamheid in de zorg.

Door middel van kleine experimenten op verschillende locaties (pilottrajecten) proberen de partijen binnen dit programma binnen een aantal specifieke productketens, bijvoorbeeld infuuszakken en plastic (om)verpakkingen, tot een meer circulaire bedrijfsvoering te komen. Integraal onderdeel van het programma is kennisdeling en onderzoek. Inhoudelijk zal de focus van het transitieprogramma liggen op medische producten.

Pilotprojecten:

•    Simplastic - simple plastic is fantastic!
•    Specifiek Ziekenhuis Afval
•    Bewust inkopen
•    Infuuszakken
•    Productlabelling

Transitiemanager: Jolein Baidenmann
Email: J.Baidenmann@mvonederland.nl
Tel: 06-23920404

Klimaat voor verandering

In januari startte het Keten Innovatieprogramma 'Klimaat voor Verandering'. Dit programma heeft als doelstelling om binnen de klimaatinstallatie branche een circulaire ambitie neer te zetten, en deze ambitie te realiseren door innovatieve projecten. De samenwerking in de keten is daarbij essentieel, zodat zij gezamenlijk een systeemverandering teweegbrengen.

Met de actiebereidheid voor die systeemverandering zit het wel goed in deze keten. Uit onderzoek van TNO naar de ketens met het grootste potentieel voor circulaire transitie scoorde de klimaatinstallatie branche het hoogst in de categorie 'transitiepotentieel'.

Projecten:

•    circulaire contracten
•    oldtimer, hergebruik van installaties
•    design voor disassembly van klimaatinstallaties
•    8 uur journaal: een communicatieproject

Transitiemanager: Pieter van den Herik
Email: P.vandenherik@mvonederland.nl
Tel: 06–14145444

Leiding op circulariteit

In snel tempo zien we de wereld veranderen, we zijn in een transitie van een lineaire naar een circulaire economie en daar willen we als keten voor het leidingwerk in de ondergrondse infrastructuur verantwoordelijkheid voor nemen. Wat ons verbind in samenwerking en handelen door de hele keten heen is onze gezamenlijke visie op de toekomst: we nemen de leiding op het gebied van circulariteit! Gezien de grote collectieve impact van ons als ketenpartijen samen, draagt dit direct bij aan een duurzamer Nederland en de kanteling naar een circulaire economie. Daarbij verbinden we ons aan de volgende ambitie voor 2040: 100% circulair materiaalgebruik in de ondergrondse infrastructuur

Projecten:

•    Ontwerpen en meten van een circulaire kabel
•    Functionele vraag, circulaire inkoop van kabels en leidingen
•    Reclaim, hoogwaardige verwerking van oude kabels en leidingen

Transitiemanager: Pieter van den Herik
Email: P.vandenherik@mvonederland.nl
Tel: 06–14145444

Laatst bijgewerkt: 
18-05-2016 14:16