Helpdesk

Vergroot je impact

Praktijkvoorbeeld

Groothandel Elbuco heeft onbewust al veertig jaar ervaring met circulair ondernemen. Een van de labels, Skala.nl, is volledig gericht op product-as-a-service, dat kenmerkend is voor de circulaire economie. Toen de markt begon te veranderen en de trend 'van bezit naar gebruik' groter werd, zag het bedrijf haar kans. Het bestaande concept kreeg een nieuw jasje: high service leasen, van bijvoorbeeld...

Circulaire economie

Green Deal Circulair Inkopen

Een sleutel voor het aanjagen van de circulaire economie ligt bij inkopers. Zij stimuleren en creëren de vraag naar circulair geproduceerde goederen. Maar hoe moeten inkopers dit nu concreet in hun uitvraag meenemen? En wat zijn hierbij de aandachtspunten?

Om op deze vragen antwoord te krijgen, moeten ervaringen worden opgedaan. Maar ook zullen deze lessen onderling moeten worden uitgewisseld. Zo kunnen inkopers hun eigen organisatie en hun vakgenoten bij andere organisaties verder brengen. Om dit leerproces te stimuleren en te faciliteren is de Green Deal Circulair Inkopen november 2013 geïnitieerd.

Inmiddels hebben ruim 40 publieke en privatie inkooporganisaties de Green Deal ondertekend. Bekijk hier het overzicht van deelnemers.

Zij onderschrijven daarmee de volgende afspraken:

  • in 2014 en 2015 start de organisatie met minimaal twee circulaire inkooptrajecten;
  • en stelt via de initiatiefnemers de opgedane kennis en ervaring breed beschikbaar ter bevordering van circulair inkopen in Nederland;
  • en zorgt uiterlijk in 2016 voor aantoonbare integratie van circulair inkopen in de inkoopprocessen,- beleid en -strategie

De Green Deal Circulair Inkopen is een initiatief van MVO Nederland, NEVI, Kirkman Company, de Rijksoverheid, PIANOo en Circle Economy.

Is uw organisatie actief met duurzame inkoop? Of zijn er serieuze ambities om circulair in te kopen? Meld u zich dan aan om de Green Deal Circulair Inkopen te ondertekenen en de bovenstaande afspraken na te komen. Meer informatie over de Green Deal Circulair Inkopen kunt u opvragen bij Michel Schuurman. Of ga naar www.gdci.nl.

Laatst bijgewerkt: 
29-02-2016 18:24