Helpdesk

Vergroot je impact

Praktijkvoorbeeld

Het telen van fruit zit Henk Nelisse in de genen. Daardoor kent hij de emoties en gevoelens van telers. Nelisse is nu Operational Director bij Total Produce B.V. In zijn functie wil hij een brug slaan tussen fruittelers en commercie. Daarbij kijkt hij nadrukkelijk naar het belang van beide groepen. Het thema ‘bodemvruchtbaarheid’ is dan ook op zijn lijf geschreven. “Door het langdurig gebruik van...

Circulaire economie

Community of Practice

In de Community of Practice Circulaire Economie trekken groepen professionals uit het bedrijfsleven samen op om dit deels onbekende terrein te verkennen, de kansen ervan te onderzoeken en waar mogelijk te verzilveren. MVO Nederland heeft dit traject samen met een aantal partners opgezet. Om samen op structurele en gedegen wijze de omslag te maken naar een circulaire manier van denken en werken. 

Elke groep (15-20 deelnemers) brengt deelnemers samen uit verschillende branches en sectoren, met verschillende omvang en marktfocus. Inzichten worden verrijkt vanuit andere sectoren en plaatsen in de waardeketen: ontwerpers gaan in gesprek met afvalverwerkers, business developers met financiers en inkopers met MVO-managers. In co-creatie ontstaat meerwaarde voor alle deelnemers. Dit biedt ook mogelijkheden voor (cross-sectorale) partnerships.

In een serie van zes bijeenkomsten onderzoeken deelnemers de kansen om processen, diensten en/of producten binnen hun organisatie circulair te maken. Zij verkennen de mogelijkheden om een pilot te starten en deze succesvol op te schalen. Bij elke bijeenkomst hebben zij de mogelijkheid om een collega, klant of leverancier mee te nemen om zodoende zowel draagvlak te creëren als extra input te genereren.


De voordelen van deze aanpak:

  • versnelde kennisontwikkeling
  • voedingsbodem voor nieuwe inzichten, concepten en bedrijfsmodellen
  • (gezamenlijk) voorstellen ontwikkelen en ‘business cases’ uitwerken
  • door de ‘red tape’ heen breken binnen en buiten de organisatie;
  • in- en externe belanghebbenden (collega’s, klanten, leveranciers) in een neutrale omgeving betrekken bij het ontwikkelen van circulaire bedrijfsmodellen, samen met vakgenoten;
  • inzicht in de uitdagingen en oplossingen voor andere spelers in de keten.

Wilt u meer weten over de circulaire economie of bent u benieuwd naar de Community of Practice? Kom dan naar 1 van onze gratis kennismakingsbijeenkomsten. Wij organiseren deze bijeenkomsten om de maand en vertellen u daar graag meer.

Voor meer informatie over de Community of Practice Circulaire Economie neemt u contact op via circulair@mvonederland.nl

Laatst bijgewerkt: 
29-03-2018 15:52