Helpdesk

Vergroot je impact

Praktijkvoorbeeld

“Onze omgeving verandert. We wilden veel beter en dichter bij die klant komen. Van buiten naar binnen leren denken.” Aan het woord is Paulien van Haastrecht, Manager Nationale Programma’s van Rutgers WPF , een kenniscentrum voor seksualiteit. De doelgroepen van Rutgers WPF zijn het publiek en de professionals uit zorg en onderwijs. Voor het publiek ontwikkelt Rutgers campagnes en...

Circulaire economie

Aan de slag

Zie de transitie naar de circulaire economie als een ontdekkingsreis die u veelal langs onontdekt terrein voert. Welke route u kiest, hangt af van uw product, uw rol in de keten, uw mogelijkheden en uw ambitie. De circulaire economie heeft gevolgen voor uw materiaalkeuzes, productieprocessen, bedrijfsmodellen en ketenrelaties maar ook op regelgeving, belastingen en klantrelaties.

Hieronder staan een aantal stappen genoemd die u leiden naar resultaat. Zie voor ideeën bijvoorbeeld de toolkit die is ontwikkeld door de universiteit van Cambridge.

  • Herhaal succes. Efficiëntiemaatregelen zullen niet voor een systeemdoorbraak zorgen maar kunnen wel helpen om snel duurzamer te worden. En om kosten te besparen die vervolgens als innovatiebudget kunnen worden ingezet. Programma’s als LEAN en SixSigma kunnen hierbij helpen.
  • Heroverweeg uw strategie (en wellicht ook missie en visie). Bent u blijvend succesvol en dus toekomstbestendig als u zoveel mogelijk producten verkoopt? Of wilt u een blijvende behoefte bedienen? Is verkoop belangrijker dan een langdurige klantrelatie?
  • Herleid productmaterialen. Ontdek waarvan uw product gemaakt is. In detail. Het maken van een Levenscyclus analyse (LCA) is hierbij essentieel. Klein beginnen? Doe een ‘hotspot-analyse’: gericht op bijvoorbeeld toxische stoffen, uitstoot van broeikasgassen of waterverbruik. Het Nederlandse bedrijf Pre Consultants is ontwikkelaar van wereldwijd gebruikte LCA-software.
  • Herontwerp producten en processen. Ontwerp en assembleer producten zo dat ze snel en eenvoudig gedemonteerd kunnen worden voor reparatie of hergebruik. Zorg dat biologisch afbreekbare materialen niet onscheidbaar vermengd worden met technische materialen. Productieprocessen dienen zo opgezet te worden dat zij niet leiden tot afval wat niet hergebruikt kan worden of onschadelijk terug kan keren in de natuur.
  • Herstel vertrouwen. Betrek zo snel mogelijk uw leveranciers en klanten. Samen met hen zult u moeten ontdekken wat de mogelijkheden en beperkingen zijn en in welk tempo verandering het meest succesvol zal zijn. Een goede stakeholderdialoog is daarom vanaf het begin waardevol.
  • Hervorm uw bedrijfsmodel en financieringsstructuren. Hierbij zal verschuiving van bezit naar gebruik het voornaamste punt zijn. Uw verkoopmodel zal zich moeten ontwikkelen naar een servicemodel op basis van gedeelde waardecreatie.
  • Hergebruik uw grondstoffen door goede ‘reversed logistics’ en ‘re-entry’-processen op te zetten. Zodra u kostenefficiënt uw producten kunt terughalen en hergebruiken, openen zich vele wegen voor extra waardecreatie.
  • Herijk uw blikveld. Wat afval is voor een branche, kan een waardevolle grondstof zijn voor de andere. Verkoop samengestelde diensten met nieuwe partners. Denk buiten uw branche en nieuwe deuren zullen zich openen.

Bovenstaande lijst is zeker geen complete ‘checklist’. De route naar een circulaire economie is grotendeels onontgonnen gebied. Juist daarom zullen de pioniers voordeel halen uit hun lef. Begin vooral niet bij het begin, maar begin nu. Dit kan onder meer door aan de sluiten bij de Community of Practice Circulaire Economie die door MVO Nederland samen met een aantal partners opgezet is.

Laatst bijgewerkt: 
24-08-2017 11:27