Helpdesk

Vergroot je impact

Praktijkvoorbeeld

“Er valt veel meer uit mensen en bedrijven te halen dan nu gedacht wordt.” Aan het woord is Ernst Merks, mededirecteur van kantoorautomatiseringsbedrijf ITON, dat onlangs fuseerde met IT-serviceprovider Datad.

Circulaire economie

Wat is de circulaire economie?

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Bron: Ellen MacArthur Foundation

Zo werkt het

Het circulaire systeem kent 2 kringlopen van materialen. Een biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur. En een technische kringloop, waarvoor product(onderdelen) zo zijn ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk behouden. Het systeem is dus ecologisch en economisch gezien ‘restauratief’.

Voorbeeld: een circulaire smartphone

De kringlopen zijn te zien in deze infographic. De afbeelding maakt duidelijk hoe de circulaire economie werkt, aan de hand van het voorbeeld van een smartphone. De Ellen MacArthur foundation heeft een interactieve diagram ontwikkeld die de mogelijke biotische en technologische kringlopen laat zien. Klik op het onderstaande plaatje voor toegang tot deze diagram.

Het roer om

Voor een circulaire economie moet het roer om, maar wel binnen de context van de huidige realiteit. Wilt u met uw bedrijf ook profiteren van de circulaire economie? In de Community of Practice Circulaire Economie verkent u de mogelijkheden, samen met andere voorlopers.

De belangrijkste principes van de circulaire economie zijn:

  1. Waardebehoud wordt gemaximaliseerd door eerst te kijken naar producthergebruik, vervolgens hergebruik van onderdelen en als laatste hergebruik van grondstoffen.
  2. Producten worden zo ontworpen en gemaakt dat deze aan het eind van de gebruiksfase makkelijk demontabel zijn en materiaalstromen eenvoudig gescheiden kunnen worden.
  3. Tijdens productie, gebruik en verwerking van het product worden geen schadelijke stoffen uitgestoten.
  4. De onderdelen en grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ (zoals een lamp) worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies (bijvoorbeeld in een nieuwe lamp, maar wellicht wel in een nieuwe laptop, bijvoorbeeld).
  5. De grondstoffen van ‘verbruiksproducten’ (zoals tandpasta) zijn biologisch afbreekbaar en worden (na eventuele onttrekking van nog waardevolle grondstoffen) teruggegeven aan de natuur.
  6. Producenten behouden het eigendom van gebruiksproducten, klanten betalen voor het gebruik ervan, niet voor het bezit. Een andere mogelijkheid is dat de producent het product terugkoopt aan het einde van de levensduur.
  7. Omdat de prestatie van het product de waarde bepaalt, wordt het leveren van de juiste kwaliteit extreem belangrijk voor de producent.
  8. Een van de meest belangrijke succesfactoren is (cross-sectorale) ketensamenwerking gericht op het creëren van meervoudige waarde. Hierbij vermeerdert niet alleen de economische waarde van alle bedrijven in de keten, maar ook de ecologische en sociale waarde.

Praktijkvoorbeelden

In de circulaire economie:

Hier staan nog veel meer praktijkvoorbeelden

Aan de slag

Maak ook een start met circulair ondernemen

Hoofdbeeld door ©Closing the Loop

Laatst bijgewerkt: 
20-06-2018 11:30