Biodiversiteit

Raakvlakken met andere issues

Biodiversiteit heeft veel raakvlakken met andere MVO-thema's:

  • Een belangrijk thema voor ondernemers is natuurlijk grondstoffenschaarste.
  • Milieuschade kan ecosystemen zodanig aantasten dat ze verdwijnen, of dat bepaalde soorten er niet meer in kunnen overleven.
  • Ook met het thema energie en klimaat zijn raakvlakken. Klimaatverandering is van grote invloed op de variëteit aan soorten. Ook leidt het tot een trek van diersoorten naar andere ecosystemen waar ze vervolgens andere soorten uitroeien. Ook in Nederland is klimaatverandering merkbaar. 
  • Omdat het verlies aan biodiversiteit zich vooral in ontwikkelingslanden afspeelt, is het ook gerelateerd aan eerlijke handel en armoede.
Laatst bijgewerkt: 
18-06-2014 15:59