Biodiversiteit

Helpdesk

Publicaties

In het Living Planet Report 2012 van het Wereld Natuur Fonds wordt de ecologische voetafdruk per land berekend en vergeleken. De ecologische voetafdruk geeft inzicht in de hoeveelheid productief land die jaarlijks nodig is voor onze consumptie, onze infrastructuur en het opnemen van CO2-uitstoot. Hoeveel we jaar nodig hebben, wordt bepaald door de bevolkingsomvang, de gemiddelde consumptie per...
KPMG heeft voor 9 belangrijke sectoren in Nederland in kaart gebracht hoe zij hun afhankelijkheid kunnen verminderen van ecosysteemdiensten die nu nog gratis of goedkoop zijn, maar waarschijnlijk schaarser en duurder worden.
Het Biodiversity Compensation project heeft geresulteerd in een rapportage met uitgebreide aanbevelingen.
Compensatie van biodiversiteitsverlies kan volgens deze aanpak, te lezen in een gezamenlijke publicatie van CREM en VBDO.
De IUCN heeft een publicatie uitgebracht met tientallen voorbeelden van bedrijven die ervoor gekozen hebben winst te maken door biodiversiteit te behouden; er duurzaam mee om te gaan en de opbrengsten ervan eerlijk te verdelen.
Het Beoordelingskader Biodiversiteit, ook wel Biodiversity Assessment Framework (BAF) geheten, geeft informatie over de biodiversiteitseffecten zijn van bepaalde ingrepen en activiteiten.
Verschillende oorzaken kunnen leiden tot bedreiging van het voortbestaan van planten- en diersoorten. Compendium heeft ze gecategoriseerd in maatschappelijke sectoren.
Holcom en IUCN ontwikkelen een duurzaam concept voor kleine bedrijfjes in ontwikkelingslanden die de biodiversiteit respecteren.