Biodiversiteit

Bedrijven en biodiversiteit

Nederlandse bedrijven hebben grote invloed op de wereldwijde biodiversiteit vanwege onze open economie: de import/export en handel in grondstoffen en producten. Vooral de landbouw, grondstoffenwinning en industrie hebben een groot effect op de biodiversiteit, doordat ze gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen. De invloed van bedrijven op biodiversiteit levert zowel risico's als kansen op. 

Film: Why is biodiversity important for your business? - Forum CSR

Risico's

1. Reputatieschade. Wanneer bedrijven geen rekening met de omgeving waarin zij opereren kunnen er schandalen ontstaan die leiden tot reputatieschade. Met name in de levensmiddelen, hout, katoen en oliesector komt dit regelmatig voor. 

2.  Toegang tot land neemt af. Bedrijven die niet zorgen voor een adequate bescherming van de biodiversiteit van het land waar zij gebruik van maken, lopen het risico op uitputting en daardoor afnemende opbrengsten. 

3. De toegang tot kapitaal wordt steeds meer afhankelijk van voorwaarden die een bank stelt aan (aspecten van) biodiversiteit.

4. De toegang tot de markt wordt steeds meer bepaald door eisen die grote inkopers, zoals de overheid, stellen op dit punt.

5. Continuïteit in de voorziening van grondstoffen is alleen mogelijk als de biodiversiteit wordt versterkt.

6. Bedrijven lopen steeds meer kans op vertragingen of boetes wanneer zij zich niet aan regels en beleid houden.

7. Onvoorziene effecten van de bedrijfsvoering op de biodiversiteit kunnen leiden tot financiële aansprakelijkheid.

(bron: Biodiversiteitsrisico per sector, F&C Asset Management 2004, in: Business and biodiversity).

 Kansen

1. Het ontwikkelen van producten of diensten die geen of weinig impact hebben op biodiversiteit.

2. Het creëren van markten voor ecosysteemdiensten. (bijvoorbeeld CO2 en water).

3. Het investeren in innovatie en onderzoek, bijvoorbeeld naar efficiënter grondstoffengebruik.

4. Ondernemingen die hun impact op de biodiversiteit meten, kunnen beter omgaan met de kansen en risico's.

5. De consument heeft een groeiende vraag naar (gecertificeerde) duurzame producten.

Ook potentiële investeerders (pensioenfondsen, duurzame beleggers) letten steeds meer op dit aspect.

6. Nieuwe certificeringen en meetsystemen verhogen de druk op bedrijven om rekening te houden met biodiversiteit.

Laatst bijgewerkt: 
18-06-2014 15:53