Biodiversiteit

Aan de slag

Er zijn diverse instrumenten om met biodiversiteit aan de slag te gaan. Hier vindt u alle MVO-tools op een rijtje, de belangrijkste zijn hieronder gecategoriseerd.

Stappenplan van de VN

Om te beginnen is het afhankelijk van de core business van een bedrijf op welke manier de ondernemer aan de slag kan. Daarbij kan het stappenplan van de VN (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, kortweg TEEB) helpen:

1. Onderzoek de impact op en afhankelijkheid van biodiversiteit en ecosysteemdiensten (BES) van het bedrijf.

2. Inventariseer welke kansen en risico's dit met zich meebrengt voor het bedrijf.

3. Ontwikkel BES-informatiesystemen, bepaald SMART-doelen (specifiek, meetbaar, achievable, relevant en tijdgebonden), meet en waardeer prestaties en rapporteer over de resultaten.

4. Onderneem actie om de risico's te vermijden of te beperken.

5. Haak in op kansen, zoals kostenefficiëntie, nieuwe producten en nieuwe markten.

6. Integreer strategie en acties op dit gebied in het bredere MVO-beleid.

7. Neem deel aan stakeholders-overleg met personen uit het bedrijfsleven, overheid, NGO's en de samenleving om het BES-beleid aan te scherpen en te ontwikkelen.

Compensatie

Bedrijven kunnen ook aan compensatie doen. Hierbij leiden economische activiteiten niet tot verlies aan biodiversiteit, bijvoorbeeld door bedreigde natuur veilig te stellen. Het zogeheten BioCom-project, aangezwengeld door de overheid, geeft deze aanbevelingen:

1. Breng in kaart met welke stakeholders uw bedrijf kan onderzoeken wat er aan biodiversiteitscompensatie kan worden gedaan.

2. Bekijk wat de effecten van de gehele keten zijn op biodiversiteit en probeer samen met de keten de negatieve impact te minimaliseren.

3. Maak een stappenplan.

 Impactmeting

Hoe weet u nou hoeveel impact en afhankelijkheid uw bedrijf heeft op de biodiversiteit? Dat is nog helemaal geen eenvoudige vraag. Er zijn verschillende MVO-tools, zoals het Beoordelingskader Biodiversiteit (BAF), en de Biodiversiteitsscan die in opdracht van enkele Nederlandse ministeries is ontwikkeld.

Hulp nodig?

Heeft u vragen over biodiversiteit of natuurlijk kapitaal? Neem dan contact op met de Helpdesk Natuurlijk Kapitaal. Zij bieden kosteloos advies over natuurlijk kapitaal.

Laatst bijgewerkt: 
03-04-2015 11:44