Bedrijfsethiek

Helpdesk

Publicaties

Vastgoedmanagementorganisaties hebben op 29 november 2011 een gedragscode omarmd, die verantwoord en integer ondernemen verkiest boven korte termijn winstbejag. Hun brancheorganisatie, Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL), presenteerde deze visie op maatschappelijke verantwoordelijkheid op haar ledenvergadering. VGM NL is als 50ste branchevereniging partner geworden van het Brancheprogramma van...
Dit beleidsdocument beoogt, met als uitgangspunt de doelstellingen van Amnesty International als mensenrechtenorganisatie, principes uiteen te zetten die Amnesty International, afdeling Nederland (AINL) in acht wil nemen bij het aangaan van contacten met zakelijke partners in het kader van fondsenwerving.