Bedrijfsethiek

Mkb, bedrijfscodes en bedrijfscultuur

Een bedrijfscode is ook voor mkb-bedrijven nuttig. De code geeft richting en kan gemeenschapszin bevorderen. Medewerkers lezen erin wat hun verantwoordelijkheden zijn. Wanneer je geconfronteerd wordt met een ethisch vraagstuk, kan de code hulp bieden bij reflectie. Brancheorganisaties en beroepsverenigingen kunnen overigens ook bijdragen aan het realiseren van ethisch gedrag.

Hoe stel je een code op? Bij Bedrijfscodes van grote bedrijven vind je al wat goede tips. Ga met je medewerkers in gesprek over de missie en visie van je bedrijf. Gebruik hierbij ter inspiratie stap één van ons hulpmiddel MVO Steps.

Ethische bedrijfscultuur

Net als bij grote bedrijven moet ethiek bij het mkb onderdeel zijn van de bedrijfscultuur. Bevorder de eigen verantwoordelijkheid van je medewerkers en stuur op het nemen van integere beslissingen. Tegelijk moet (de zoektocht naar) ethiek transparant en bespreekbaar blijven. Doe dit door als leider het goede voorbeeld te geven. Erken je fouten en vertel het wanneer er sprake is van een lastige keuze. Tot slot is het verstandig sollicitanten te bevragen op hun ethiek; staan ze achter de normen en waarden van het bedrijf? Zo ontstaat er een groep mensen die op eenzelfde manier in hun werk staat.

Zet ethiek op de agenda

Voor een klein bedrijf is het overdreven (en lastig) een ethiekcommissie in het leven te roepen. Plan in plaats daarvan geregeld tijd in om (potentiële) ethische dilemma's te doordenken. Daarnaast kan je aan je zakenpartners duidelijk maken welke waarden en normen belangrijk zijn voor je bedrijf, zonder dit formeel vast te leggen in een leverancierscode.  

Concrete tips om eerlijk zaken te doen lees je in ons dossier hierover.

Meer weten?

In Leiderschap in ethiek is uitgewerkt hoe de inhoud van een bedrijfscode eruit kan zien.

JustBiz, partner van MVO Nederland, adviseert bedrijven op het gebied van compliance, bedrijfsethiek en cultuur. Justbiz helpt bijvoorbeeld bij het opzetten van een klokkenluidersregeling, of vervult de rol van mediator of vertrouwenspersoon in je bedrijf.

Het Platform Integriteit & Bedrijfsethiek bevordert integriteit in de bestuurskamer. Het Platform organiseert onder meer Reflectietafels, waarbij leiders met hulp van experts in een besloten omgeving kunnen reflecteren op een concreet eigen moreel dilemma.

Laatst bijgewerkt: 
03-08-2017 10:22