Agenda

Wordt herhaald elke 2 weken 4 keer
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 14 augustus 2019 - 10:00 tot 17:00
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 21 augustus 2019 - 14:00 tot 17:00

Armoede

Trends

Er zijn vier belangrijke trends op het vlak van armoede, maatschappelijk betrokken ondernemen en de Base of the Pyramid-aanpak.

Van munten naar mensen

Waar organisaties vroeger vooral geld gaven aan maatschappelijke (goede) doelen, via donaties of sponsoring, zetten ze nu steeds vaker medewerkers in als vrijwilligers. Denk aan het voorbeeld van Delta Lloyd waar medewerkers hun financiële expertise inzetten om kwetsbare groepen te helpen met het op orde krijgen van de financiën.

Minder ad hoc, meer strategisch

Bedrijven gaan steeds strategischer om met hun MBO-ambities en –activiteiten. Ze zoeken naar samenhang en investeren minder ad hoc in losse projecten. Organisaties richten zich bijvoorbeeld op één specifieke doelgroep. Zo is ManpowerGroup een samenwerking aangegaan met VluchtelingenWerk Nederland om vluchtelingen concrete kansen te bieden op ontwikkeling en werk. Dit heeft een link met de core business (mensen aan werk helpen) en richt zich op een specifieke doelgroep (vluchtelingen).

De BoP-aanpak groeit

De aandacht voor BoP groeit sterk. Ontwikkelingsorganisaties en bedrijven werken in toenemende mate samen en stemmen hun activiteiten op elkaar af. Goeddoen gaat nu samen met zakendoen. Deze ontwikkeling valt samen met de MVO-trend 'van winst naar waarde'; van 'de dingen goed doen' naar 'de goede dingen doen'.  

Opschaling

Het opschalen van BoP-activiteiten is cruciaal voor het succes, maar vaak nog wel een uitdaging voor bedrijven. ICT, en dan met name communicatietechnologie, speelt een belangrijke rol bij het in de markt zetten van een goed product. De westerse bedrijven kunnen op dit punt vaak nog wel wat leren van lokale bedrijven. Het gebruik van mobiele telefonie is bijvoorbeeld al lang en breed ingeburgerd bij het doen van microbetalingen. Zoals het M-Pesa systeem in Oost-Afrika.

Business-to-business

De B2B markt biedt grote kansen. De BoP-activiteiten zijn veelal gericht op productontwikkeling voor de consument. Nu zien we in toenemende mate dat ook lokale bedrijven en ondernemers de nieuwe doelgroep zijn. Een mooi voorbeeld is de Branding Toolkit for Changemakers.

MVO

Het integreren van sociale, maatschappelijke en milieuaspecten in de productontwikkeling en afzet is een belangrijk deel van de werkwijze van een bedrijf. Economisch functioneren heeft altijd gevolgen op maatschappelijk vlak, maar in niet-westerse landen staat niet altijd een overheid, vakbond of milieupolitie klaar om die aspecten te coveren. Denk aan: consumentenveiligheid, afvalproblematiek en sociale uitsluiting. Bedrijven kunnen een positieve rol spelen als ze zich proactief opstellen voor het onderwerp MVO in niet-westerse landen.

Laatst bijgewerkt: 
13-11-2015 15:10