Agenda

Wordt herhaald elke 2 weken 4 keer
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 14 augustus 2019 - 10:00 tot 17:00
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 21 augustus 2019 - 14:00 tot 17:00

Armoede

Nut en noodzaak

De term 'armoede' roept al snel allerlei beelden bij ons op: Afrikaanse kinderen die honger lijden, mensen bedelend om geld, een gebrek aan schoon drinkwater. Maar denk ook aan: mensen die worstelen met betalingsachterstanden, hypotheken die onder water staan, langdurige werkloosheid.

Eén ding is duidelijk: armoede kent vele vormen. Armoede is niet alleen een gebrek aan geld, maar vaak ook een gebrek aan een netwerk, opleiding, kansen, capaciteiten en aan gezondheid. Armoede is vaak geen momentopname, maar een structureel probleem met consequenties voor de langere termijn. Armoede heeft ook impact op u als ondernemer. En u kunt als ondernemer bijdragen aan de oplossing. Of het nu gaat om armoede in ontwikkelingslanden of dichter bij huis. Lees meer over de oplossingen bij aan de slag.

Armoede in Nederland

In Nederland is armoede een groot maatschappelijk probleem waar vaak een taboe op heerst. Dit terwijl uit dit rapport blijkt dat 2,5 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. Zo'n één op de drie huishoudens kampt met betalingsachterstanden. Een deel daarvan heeft zulke ernstige financiële problemen dat zij die zonder hulp van derden niet of nauwelijks kunnen oplossen. Hoewel iedereen in de financiële problemen terecht kan komen, komen betalingsachterstanden relatief het vaakst voor bij mensen jonger dan 35 jaar. Ook niet-westerse allochtone mensen hebben twee tot vier keer zo vaak een betalingsachterstand dan autochtonen. Gezinnen met een laag inkomen twee tot drie keer in vergelijking met gezinnen met een hoger inkomen. Zelfstandigen leven naar verhouding vaker in armoede dan werkende mensen in loondienst (13% versus 3%). Dit blijkt uit het Armoedesignalement 2014.

Armoede brengt niet alleen veel persoonlijk leed met zich mee, het kost de samenleving ook veel geld. Denk aan het mislopen van belastinggeld, hoge zorgkosten en het uitbetalen van uitkeringen.

Als ondernemer kunt u hiermee te maken krijgen in de hoedanigheid van schuldeiser of wanneer uw werknemers in de financiële problemen terecht komen. U kunt een bijdrage leveren door (lokale) initiatieven gericht op armoedebestrijding of –preventie te steunen met geld, kennis of menskracht. Lees meer over de impact van armoede en hoe u met dit onderwerp aan de slag kunt gaan.

Armoede in ontwikkelingslanden

Wereldwijd neemt de extreme armoede gelukkig af. Het aantal mensen dat leeft in extreme armoede is gedaald van bijna 2 miljard in 1990 naar een geschatte 702 miljoen in 2015 aldus de Wereldbank. Wel neemt de ongelijkheid wereldwijd toe blijkt uit een artikel van OneWorld. In zuidelijk Azië en sub-Sahara Afrika leven veel meer mensen in (extreme) armoede dan in andere regio's. Ook neemt in veel landen, waaronder Nederland, de kloof tussen arm en (extreem) rijk toe. Ter illustratie: uit het Global Wealth Report blijkt dat de rijkste 10% van de wereldbevolking ongeveer 86% van de totale mondiale welvaart bezit. De armste helft van de wereldbevolking bezit nauwelijks 1%.

Als ondernemer met een internationale inkoop- of productieketen heeft u impact op armoede en gerelateerde thema's zoals mensenrechten, arbeidsomstandigheden en een leefbaar loon. Lees wat deze impact is en hoe u aan de slag kunt gaan.

Laatst bijgewerkt: 
09-11-2015 12:55