Arbeidsmarkt

Zet in op diversiteit

Inzetten op diversiteit biedt nieuwe kansen voor uw organisatie. De vijver van talent om uit te vissen wordt er groter door en u geeft op passende wijze invulling aan de toenemende druk vanuit de overheid op arbeidsparticipatie.

Diversiteit is het optimaal en duurzaam benutten van de talenten van alle medewerkers, rekening houdend met hun onderlinge verschillen en overeenkomsten. 

Bij diversiteit kunt u denken aan een goede balans tussen leeftijd, sekse en etniciteit, maar ook aan het aannemen van medewerkers met een arbeidsbeperking.

Handvatten

  • Voor diversiteit is een cultuuromslag in de gehele organisatie nodig. Wees open over de gedeelde waarden en normen van uw organisatie en zorg voor draagvlak bij medewerkers.
  • Werk eventueel samen met sociale werkbedrijven (SW-bedrijven). Zij hebben veel ervaring met begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een goede match tussen bedrijf, functie en medewerker maakt dat deze medewerkers daadwerkelijk vanuit hun kracht worden ingezet. 

Resultaat

  • Een divers personeelsbestand heeft positieve gevolgen voor klantbenadering. Enerzijds kunnen meer klanten zich identificeren met (de verschillende medewerkers van) de organisatie. Anderzijds kunnen medewerkers zich beter inleven in het klantenbestand wanneer de organisatie zelf daar een goede afspiegeling van is.
  • Inzetten op diversiteit levert u een groter arbeidspotentieel in een krapper wordende arbeidsmarkt.
  • Het komt de creativiteit en kruisbestuiving onderling bij werknemers ten goede. Verschillende invalshoeken, ervaringen en visies voorkomen een ‘tunnelvisie’ en inspireren om buiten de bestaande kaders te denken. Dit leidt tot innovatieve producten en diensten.
  • Verder heeft diversiteit een positief effect op uw imago.

Meer weten over diversiteit en inclusief ondernemen? In dit artikel van TNO leest u mee praktische tips. Neem ook een kijkje bij onze partnerorganisatie De Normaalste Zaak.

Laatst bijgewerkt: 
18-12-2014 14:11