Arbeidsmarkt

Werknemer 3.0 gevraagd

Globalisering en digitalisering hebben een grote impact op de vraag naar arbeid en benodigde competenties. Globalisering maakt het voor bedrijven voordelig om diensten in te huren in lagelonenlanden (outsourcing) of hele bedrijfsprocessen naar het buitenland te verhuizen (off-shoring). Daardoor neemt de vraag naar dit type arbeid in de Nederlandse arbeidsmarkt af.

Tegelijkertijd zorgt internationale marktconcurrentie voor een hoge innovatiedruk. Om als bedrijf concurrerend te zijn en te blijven, is er behoefte aan innovatie en ondernemerschap.

Verder verdwijnen er door automatisering veel functies op MBO-niveau, zoals loketmedewerkers en administratief personeel. De crisis heeft deze trend in veel gevallen zelfs versneld. Het betreft daarmee structurele bezuinigingen. Deze banen zullen na het aantrekken van de economie niet terugkomen. In sommige sectoren zal ook robotisering zijn intrede doen.

Wel is er nog veel vraag naar fysieke dienstverlening. Deze arbeid is moeilijk te automatiseren en kan niet worden overgebracht naar het buitenland. Alleen juist in deze markten lopen de arbeidstekorten op.

Impact op uw organisatie

  • De manier om talent voor uw bedrijf te werven verandert. Functiehuizen zijn minder strak ingericht om individuele competenties ruimte te geven. Kennis staat minder centraal bij de keuze voor een nieuwe medewerker, eerder zijn of haar competenties.
  • Ook voor de medewerkers die in dienst zijn, wordt talentontwikkeling steeds belangrijker. Zij moeten flexibel, wendbaar en effectief mee kunnen bewegen met wat de markt van bedrijven en medewerkers vraagt.
  • Verder zijn samenwerkingsverbanden met het onderwijs belangrijk, om het nieuwe arbeidspotentieel van afstudeerders beter aan te laten sluiten bij de daadwerkelijke vraag van organisaties. 
Laatst bijgewerkt: 
18-12-2014 12:46