Arbeidsmarkt

Werkgever 3.0 gezocht

De kijk op werk verandert. Werk en privé zijn minder gescheiden en lopen qua tijd, plaats en sociale omgeving door elkaar. Ook kiezen werknemers vaker voor parttime werk, om meer tijd vrij te maken voor gezin, hobby's, opleiding of vrijwilligerswerk. Daarnaast neemt de flexibiliteit en arbeidsmobiliteit toe. Werknemers blijven minder lang bij dezelfde werkgever of willen eerder doorgroeien naar een andere functie.

Meer  mensen kiezen bewust voor werk waarbij ze een bijdrage leveren aan de maatschappij. Vrijheid, (sociale) netwerken en zingeving staan hoog op het wensenlijstje van (nieuwe) medewerkers. Geld en status zijn van minder belang of worden als meer vanzelfsprekend ervaren.

Door veranderingen in voorzieningen van de verzorgingsstaat, neemt het belang van goed werkgeverschap verder toe. Maatschappelijke issues zijn niet alleen meer een verantwoordelijkheid van de staat. De werkgever kan zelf ook een bijdrage leveren op het gebied van het welzijn en de gezondheid van werknemers.

Ook goed werkgeverschap is een belangrijke toevoeging op het wensenlijstje van kandidaten die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Organisaties die een MVO-beleid uitdragen, ontwikkelen een duidelijke voorsprong op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek van Intelligence Group blijkt dat 18% van de mannen en 17% van de vrouwen niet wil werken voor een werkgever die geen MVO-beleid heeft.

Impact op uw organisatie

  • Medewerkers zoeken flexibiliteit in waar en wanneer zij hun werk doen. Dat heeft gevolgen voor facilitaire aspecten, zoals flexibele werkplekken, maar ook invloed op het gebied van welzijn van werknemers en de kwaliteit van hun werk.
  • MVO wordt steeds meer gezien als een ‘normale’ manier van leven en werken. Maatschappelijke vraagstukken zijn niet alleen het exclusieve domein van publieke instellingen of als privé invulling, maar ook onderdeel van goed werkgeverschap.
  • Het imago van een organisatie weegt mee in de afweging van sollicitanten voor welke werkgever zij kiezen. Dit imago wordt sterk beïnvloed en versterkt via informele kanalen, zoals sollicitanten, medewerkers en oud-medewerkers. 
Laatst bijgewerkt: 
18-12-2014 12:55