Arbeidsmarkt

War on talent

De bevolking in Nederland vergrijst. De komende 35 jaar zal het aantal 65-plussers bijna verdubbelen, van ruim 2 miljoen naar ruim 4 miljoen in 2040. Intussen daalt het aantal jongeren, met een afname aan instroom op de arbeidsmarkt tot gevolg.

Ook zijn jongeren gewild op de internationale arbeidsmarkt. Deze vergrijzing en ontgroening zorgt van twee kanten voor een krapper wordende arbeidsmarkt.

Impact op uw organisatie

  • Het dalende aantal beschikbare arbeiders maakt het steeds moeilijker om geschikte medewerkers te vinden.
  • Vooral talentvolle, jonge medewerkers zijn lastig om aan te trekken. Dit voedt de war on talent.
  • De tekorten zullen zich met name voordoen binnen de technische, medische, verzorgende en transportberoepen.  
  • Effectief en efficiënt gebruik maken van de mensen die beschikbaar zijn, wordt steeds belangrijker. 
Laatst bijgewerkt: 
18-12-2014 12:44