Arbeidsmarkt

Helpdesk

Publicaties

Deze publicatie gemaakt door Avance in opdracht van Social Enterprise NL en het Anton Jurgens Fonds is bedoeld voor sociale ondernemers en bedrijven die zich richten op arbeidsparticipatie. De publicatie bestaat onder andere uit indicatoren die kunnen helpen bij het meten van impact. De impact indicatoren zijn gebaseerd op onderzoek bij sociale ondernemers en bestaande tools. Download en lees het...
Ter gelegenheid van de Europese Dag tegen Mensenhandel, op 18 oktober, brengen La Strada International en SOMO een handboek uit voor ngo's over het betrekken van het bedrijfsleven bij de aanpak van mensenhandel. De rol die bedrijven spelen bij mensenhandel varieert van directe verantwoordelijkheid voor uitbuiting, tot de rol van partner bij het voorkomen van mensenhandel. Het handboek biedt ngo’s...
U kunt niet zonder werknemers die bevlogen hun werk doen, betrokken zijn bij de gang van zaken in uw bv en zich flexibel opstellen bij veranderingen. Maar veel ondernemingen hebben last van ongewenste uitstroom, langdurig ziekteverzuim of ongemotiveerde werknemers. Dit levert niet alleen een kostenpost op, het beperkt ook uw mogelijkheden om nieuwe kansen te grijpen. Door maatschappelijk...
De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit te voren. Internet en sociale media maken kennis overal beschikbaar. Grondstofschaarste, de noodzaak om CO2-emissies te beperken, andere behoeften aan zorg door de vergrijzing, en werk dat snel en makkelijk over de continenten schuift. Alles gaat bijna net zo snel heen- en weer als de brandstofprijzen. Hoe blijft de organisatie werken aan duurzame...
Minister Asscher waarschuwt voor structureel te weinig werk door robots. Hij pleit voor een vangnet. Accepteren dat er in de toekomst nog veel meer mensen geen toegang hebben tot werk is echter een aantasting van onze beschaving.
Innovatiesucces van bedrijven voor 75% bepaald door sociale innovatie en slechts voor 25% door technologische innovatie. Utrecht, 13 oktober 2014. “Sociale innovatie is veel belangrijker dan research & development”, zegt Prof. dr. Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en wetenschappelijk directeur van INSCOPE – Research...
Een kwart van de Nederlanders is mantelzorger. Ongeveer 450 duizend van hen voelen zich overbelast. Wat kunnen werkgevers doen om mantelzorgers te steunen? (November 2012)
Stand van zaken rond het arbeidsparticipatieproject 'Meer werkplekken bij Werkgevers' (april 2012).
Interview Niel Cortenraard, directeur Vebego Internationaal
Interview met Bert van Boggelen en Martine Breedveld, projectleiders De Normaalste Zaak

Pagina's