Arbeidsmarkt

Houd mensen duurzaam inzetbaar

Door een krapper wordende arbeidsmarkt en de veranderende vraag naar arbeidskrachten is het belangrijk om medewerkers optimaal in te zetten. Ook kan een toenemende (concurrentie)druk of veranderende werkomstandigheden impact hebben op de gezondheid van medewerkers. Goed werkgeverschap is een groeiende voorwaarde voor potentiële werknemers in hun keuze voor een nieuwe baan.

Duurzaam inzetbaarheid biedt hiervoor een goede uitkomst. Medewerkers kunnen hun hele arbeidsleven, dus tot aan de pensioenleeftijd, gemotiveerd en gezond werken.

Duurzame inzetbaarheid gaat over goed werkgeverschap. Het stimuleren van de ontwikkeling van medewerkers, het faciliteren van goede arbeidsvoorwaarden en zorgen voor een prettige werkcontext. Duurzaam inzetbaarheid gaat ook om goed werknemerschap. Eigen verantwoordelijkheid nemen om gezond en vitaal te zijn, flexibel kunnen aansluiten bij de behoefte en vraag op de arbeidsmarkt en prestaties leveren.

Handvatten

  • Stimuleer een gezonde levensstijl die uw medewerkers - jong en oud – fit houdt.
  • Zorg dat uw medewerkers zich gedurende hun loopbaan blijven ontwikkelen. Dit is essentieel om mentaal fit en gemotiveerd te blijven.
  • Daag medewerkers uit, maar zorg ervoor dat de werkdruk niet bovenmaats wordt.
  • Dialoog, transparantie en maatwerk zijn belangrijke elementen in duurzame inzetbaarheid. Ga in gesprek met uw medewerkers en houdt medewerkerstevredenheid onderzoeken om verbeterpunten vast te stellen. Geef ook op individueel niveau invulling aan de bijdrage van uw medewerkers aan de organisatie.

Resultaat

Een bedrijf dat zich bezig houdt met duurzame inzetbaarheid heeft nadrukkelijk aandacht voor de motivatie en de geestelijke en fysieke gezondheid van zijn medewerkers. Dat levert:

  • Positief effect op het aantrekken en behouden van werknemers.
  • Minder ziekteverzuim.
  • Hogere arbeidsproductiviteit.
  • Positief imago voor nieuwe medewerkers, klanten en investeerders.

Meer weten over duurzame inzetbaarheid? Lees hier verder.

Laatst bijgewerkt: 
18-12-2014 14:06