Arbeidsmarkt

Flexibiliseer (verstandig)

De perceptie op werk verandert en de dynamiek en flexibiliteit tussen werkgevers en werknemers neemt toe. Een ander aanbod in het arbeidspotentieel vraagt om een flexibele benadering, bijvoorbeeld wanneer het gaat om zeer specialistische kennis.

Door een verminderde grens tussen werk en privé komt het vaker voor dat werknemers flexibel omgaan met hun werktijden en werkplaats.

Veel bedrijven voeren als reactie daarop Het Nieuwe Werken (HNW) in. Hierbij heeft de werknemer meer flexibiliteit om zelf te bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee en met wie hij werkt. De vier principes van HNW zijn: sturen op resultaat, vrije toegang tot informatie, flexibele arbeidsrelaties en plaats- en tijdonafhankelijk werken.

Ook de neemt de flexibiliteit in arbeidscontracten toe. Meer organisaties kiezen – naast een vaste kern medewerkers – voor een flexibele schil aan personeel. Zo kunnen zij specifieke kennis aantrekken en tijdelijke pieken of uitval opvangen. Juist omdat het vaak om specialistische functies gaat, werken werkgevers veelal met een vaste pool zzp’ers. Dit kenniscomponent is, naast de kosten, een belangrijk argument waarom organisaties gebruik maken van een flexibele schil.

Handvatten

  • Vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel van uw medewerkers door ze te sturen op resultaat (output) in plaats van gewerkte uren. Geef mensen meer vrijheid wanneer ze werken en waar ze werken, zo lang het duidelijk is wat u verwacht van het geleverde werk.
  • Een flexibele schil betekent ook een flexibele arbeidsrelatie. Houd er als werkgever rekening mee dat per 1 januari 2015  de wet Werk & Zekerheid in werking treedt, voor meer sociale bescherming van flexibel personeel.
  • Nadeel van flexibilisering is dat een groot deel van de medewerkers zich minder betrokken voelen bij de organisatie. Het blijft daarom cruciaal om een goede balans te houden en een strategische koers te varen welke professionals cruciaal zijn voor uw bedrijfsvoering. Deze behoren in het gunstigste geval allemaal tot de kernstaf, omdat hoge mate van betrokkenheid hierin noodzakelijk is.

Resultaat

  • Werknemers met een flexibele werkhouding zijn wendbaarder in de organisatie wanneer de markt er om vraagt. Werknemers ervaren veranderingen als een manier om inzetbaar te blijven, in plaats van dat deze angst of weerstand oproepen.
  • Flexibele benadering van werkplaatsen en -tijden zorgt voor meer balans in de verhouding werk en privé. Medewerkers voelen zich minder ‘gevangen’ in een 9-tot-5-mentaliteit, maar doen het werk op de momenten dat zij daar het best aan toe komen.
  • Met flexibele arbeidscontracten loopt u minder risico in een onstabiele markt of voor het opvangen van pieken.
Laatst bijgewerkt: 
18-12-2014 14:16