Arbeidsmarkt

Diverse arbeidsvijver

Het arbeidspotentieel wordt steeds meer divers. Mannen werken vaker parttime en er zijn meer werkende vrouwen. Door globalisering en migratie groeit de etnische diversiteit in de samenleving en dus ook van het arbeidspotentieel. De arbeidsmarkt zelf wordt steeds internationaler.

Daarnaast neemt de druk op arbeidsparticipatie vanuit de overheid verder toe. Zo groeit de groep werkende ouderen door verhoging van de pensioenleeftijd en afschaffing van het prepensioen en VUT-regelingen. Door invoering van de Participatiewet en aanscherping van WAO-regels zijn er meer mensen met een arbeidsongeschiktheidsverleden die herintreden op de arbeidsmarkt.

Impact op uw organisatie.

  • De groep oudere werknemers in uw organisatie groeit en zij moeten langer doorwerken. Het is dus van belang om hen tot aan de pensioenleeftijd gezond en gemotiveerd te houden.
  • Met een veranderende samenstelling van de samenleving verandert ook de samenstelling van het arbeidspotentieel.
  • Werkgevers krijgen steeds meer verantwoordelijkheid en noodzaak om ‘outsiders’ op te nemen in hun bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de quotumregeling in de Participatiewet voor bedrijven met 25 werknemers of meer. De verantwoordelijkheid voor 5000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking wordt door deze regeling in het bedrijfsleven zelf neergelegd.
Laatst bijgewerkt: 
18-12-2014 12:46