Arbeidsmarkt

Nut en noodzaak

De arbeidsmarkt is blijvend in beweging. Enerzijds verandert het aantal en de samenstelling van beschikbare arbeidskrachten (aanbod). Anderzijds verandert de benodigde kennis en competenties in organisaties (vraag).

Als ondernemer of (HR)manager heeft u er veel belang bij om de juiste medewerkers aan uw bedrijf te binden. Het zijn de 7,4 miljoen werkende Nederlanders die het verschil maken in het bedrijfsleven en in uw bedrijf. In de dienstensector zijn zij uw visitekaartje. In de industrie zorgen zij voor de kwaliteit en vernieuwing van uw producten.

Voor het voortbestaan en de ontwikkeling van uw organisatie is het dan ook cruciaal om de juiste medewerkers aan te trekken. Veel bedrijven ervaren het werven van nieuw talent als een grote uitdaging. Veranderingen op de arbeidsmarkt kan deze zoektocht verder onder druk zetten.

"Het zijn de 7,4 miljoen werkende Nederlanders die het verschil maken in het bedrijfsleven en in uw bedrijf."

Daarnaast is het belangrijk om medewerkers betrokken en gemotiveerd te houden. Wanneer medewerkers niet op hun plek zitten, ongemotiveerd zijn of vertrekken, heeft dat onder andere financiële gevolgen.

  • Toename van ontslag- en (her)aannemingskosten. Gemiddeld kost het €4.728 om een nieuwe medewerker te werven (Recruitment Kengetallen 2013) en €22.417 om een arbeidscontract (met wederzijds goedvinden) te ontbinden (Onderzoek Panteia Ontslagkosten Werkgever 2012).
  • Toenemende verzuimkosten. Een dag verzuim kost per werknemer ruim €275. Het gemiddeld aantal dagen dat een werknemer verzuimt is 10,2 dagen per jaar. Per werknemer kunnen verzuimkosten dus oplopen tot €2.805 per jaar. Van dat verzuim heeft 60% tot 80% niets te maken met ziekte, maar met demotivatie, gebrek aan plezier en innerlijke betrokkenheid.
  • Kosten vanwege weglopende arbeidskracht en kennis. De kosten van een uitgestroomde gemiddeld presterende medewerker die acht dollar per uur verdient, vallen tussen de $3500 en $25000 (Zeynep & Huckman, 2008).

Op de volgende pagina leest u meer over de voornaamste veranderingen op de arbeidsmarkt, hoe deze u als ondernemer raken en wat u kunt doen om slim op die veranderingen in te spelen.

Afbeelding door FNV Bondgenoten (CC BY 2.0).

Laatst bijgewerkt: 
03-04-2015 13:51