Alle tools voor MVO

U wilt aan de slag met MVO. Maar het aanbod van hulpmiddelen is overweldigend. Hoe vindt u de tool die past bij uw vraag? Deze pagina geeft een overzicht van de meest gebruikte tools voor MVO. Zoek hieronder uw tool of filter afhankelijk van het doel waarbij u hulp zoek in het assortiment naar de tool die u verder helpt. Mist u een tool? Laat het ons weten!

De NEVI Gedragscode biedt handreikingen voor het omgaan met ethische dilemma's in het inkoopproces, voor iedereen die bij dit proces betrokken is.

MobilityLabel is een tool die voor uw organisatie de optimale bedrijfslocatie uitrekent. Zo vindt u rekening houdend met de woonadressen, het aantal werkdagen en de gewenste manier van reizen, de vestigingslocaties met een zo laag mogelijke CO2-footprint.

De uitkomst van de MobilityLabel tool bestaat uit een heatmap van Nederland die per vierkante kilometer aangeeft hoe (on)gunstig die locatie is vanuit mobiliteitsperspectief; voorzien van heldere visuals, analyses en overzichten van totale en individuele reistijden, -kosten en CO2-emissies.

Deze tool is ideaal voor bedrijven die (bijvoorbeeld door fusies, overnames of aflopende huurcontracten) hun vestigingslocatie aan het heroverwegen zijn. Voor veel organisaties is 'mobiliteit' één van de grootste onderdelen van de CO2-footprint, daarom willen we deze aspecten in herhuisvestingstrajecten de plek geven die het verdient. Immers: wat is het milieulabel van je kantoor waard als dat kantoor simpelweg op de verkeerde plek staat? 

Stappenplan van Klimaatplein: in 5 stappen energiebewust ondernemen.

Wat is de CO2-voetafdruk van úw organisatie? Bereken met deze tool gratis en direct hoeveel uitstoot van CO2 uw bedrijfsactiviteiten veroorzaken.

BACO is ontworpen door de impactinvesteerder Acumen Fund. Deze tool vergelijkt de verwachte impact van sociaal ondernemerschap met de beste goededoelenorganisatie die hetzelfde type impact creëert.

De World Business Council for Sustainable Development  (WBCSD) ontwikkelde een interessante tool genaamd Measuring Impact Framework Methodology. De tool 'dwingt' gebruikers om als eerste stap een duidelijke afkadering te maken van hetgeen dat zij willen meten. 

Ontdek in drie eenvoudige stappen hoe uw bedrijf scoort op milieubesparingen én vergelijk uw score met de benchmark in uw sector. Zo kunt u zelf zien hoe duurzaam u met uw afval omgaat.

Met het Afval Prestatie Profiel van Van Gansewinkel is te zien hoeveel afval een bedrijf of organisatie in een bepaalde sector gemiddeld produceert, verdeeld over de 17 meest voorkomende afvalstromen. Het gerenommeerde kennisinstituut TNO berekende de CO2- en grondstoffenbesparing die afvalrecycling oplevert in plaats van verbranding. Deze data zijn verwerkt in een zelfontwikkelde tool, waarmee wij de individuele afvalprestaties per bedrijf kunnen weergeven, evenals de benchmark ten opzichte van de gehele sector.

De cijfers worden uitgedrukt in:
• grondstoffenbesparing in % van de totale hoeveelheid afval (voor 17 stromen)
• de totale vermeden CO2-uitstoot

Hoe scoort u op milieubesparing? Maak uw Afval Prestatie Profiel.

Met dit instrument kunt u de vorderingen in het diversiteitsbeleid inzichtelijk maken en krijgt u tips om een stap verder te komen.
Het Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft deze audit ontwikkeld op grond van de meest recente inzichten uit de literatuur en interviews met experts.

Het MVO Groeikeurmerk is speciaal ontwikkeld om het MKB optimaal te ondersteunen bij het bereiken van een groeiscenario waarbij nadrukkelijk aandacht is voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarnaast ondersteunt het MVO Groeikeurmerk organisaties om op efficiënte wijze de ISO9001 norm te implementeren.

Het MVO Groeikeurmerk is een certificeerbare norm die dde uitgangspunten van TQM en ISO26000 combineert.

Stappenplan voor het opstellen en implemententeren van MVO-beleid

Geeft inzicht in de MVO-risico's in uw internationale handelsrelaties

Website waarop de richtlijn ISO 26000 in overzichtelijke stukken is opgeknipt en vertaald:

Meetinstrument dat inzicht geeft in de milieukosten en de milieubelasting van een bedrijf

Meetinstrument dat inzicht geeft in het energieverbruik van een bedrijf, ook in vergelijking met branchegenoten

Het kan best lastig zijn om zicht te krijgen op uw handelsketen. Zeker als u een uitgebreid productassortiment hebt. Het Stappenplan MVI is opgesteld door MVO Nederland en inkoopvereniging NEVI, en helpt u een eind op weg naar een duurzame keten.

Weet u wat er speelt bij uw toeleveranciers? Waar uw grondstoffen vandaan komen? En door wie producten vervaardigd worden? Arbeidsomstandigheden en milieu-issues bij buitenlandse toeleveranciers hebben uiteindelijk ook invloed op de duurzaamheid van uw onderneming. Denk daarbij concreet aan onderwerpen als kinderarbeid, biodiversiteit, corruptie, energieverbruik of discriminatie. Het Stappenplan MVI geeft in 7 stappen weer hoe u uw keten kunt verduurzamen.

Also available in English (see link below).

Meetinstrument dat inzicht geeft in de bijdrage van het bedrijf aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie

Geeft inzicht in de mogelijkheden om te communiceren over uw MVO-prestaties

Stappenplan voor het vergroten van uw transparantie

Meetinstrument voor het berekenen van de CO2-voetafdruk van een bedrijf of evenement

Hoe ver is mijn bedrijf al met het implementeren van MVO volgens ISO 26000 en waar liggen verbeterkansen?

Pagina's