Alle tools voor MVO

U wilt aan de slag met MVO. Maar het aanbod van hulpmiddelen is overweldigend. Hoe vindt u de tool die past bij uw vraag? Deze pagina geeft een overzicht van de meest gebruikte tools voor MVO. Zoek hieronder uw tool of filter afhankelijk van het doel waarbij u hulp zoek in het assortiment naar de tool die u verder helpt. Mist u een tool? Laat het ons weten!

Geeft inzicht in de MVO-risico's in internationale handelsrelaties/ketens voor Food & Agribusiness.

Stappenplan voor het opstellen en implemententeren van MVO-beleid.

De verspillingschecker is speciaal gemaakt voor iedereen die actief is in de sector Food & Agribusiness. Het is een quick scan waarbij je in vijf minuten zicht krijgt op de kansen in jouw bedrijf om verspilling tegen te gaan.

De acht vragen gaan over de verschillende facetten van verspilling en waar in het bedrijfsproces deze kan ontstaan. Van productie en voorraad tot verpakkingen en het klantcontact. Aan het eind van de quiz ontvang je per e-mail jouw score en feedback per antwoord.

Wil je weten hoe je jouw toegevoegde waarde in de keten kunt vergroten? MVO Nederland helpt je met het maken van de juiste keuzes richting een toekomstbestendige organisatie met de MVO-strategiesessie. Nu met 25% korting voor groothandelaren.

Welke aanpak past bij jouw organisatie? Welke MVO thema's pak je wel aan en welke niet? Hoe vertaal je MVO in jouw bedrijf naar toegevoegde waarde? Op dit soort vragen krijg je antwoord tijdens de MVO-strategiesessie.

Meer informatie en aanmelden

Na twee dagdelen ben je in het bezit van een actieplan met concrete doelen en acties voor jouw organisatie. En met 25% korting voor groothandelaren. Meer weten? Download de factsheet en meld je aan via Monique van Vliet, m.vanvliet@mvonederland.nl.

Benieuwd naar tools, tips en voorbeelden van MVO in de groothandel? Bekijk ons plein De Nieuwe Handelaar.

In mei 2017 verschijnt de ISO 20400 richtlijn voor duurzaam inkopen. De ISO 20400-richtlijn biedt zowel publieke als private organisaties praktische handvatten bij het inrichten en borgen van een maatschappelijk verantwoord inkoopproces. ISO 20400 is gebaseerd op ISO 26000, de internationale richtlijn voor MVO.

De ontwerpversie van ISO 20400 is reeds beschikbaar.

Trainingen worden verzorgd door NEN en NEVI.

In hoeverre ben jij al een 'nieuwe handelaar'? Met deze quickscan weet je in 10 minuten waar jij staat op het gebied van toekomstbestendig ondernemen.

Ook krijg je tips om jouw bedrijf verder te verduurzamen. Ga naar de quickscan!

Bijna alle Nederlandse ondernemers gebruiken plastic. Toch wordt slechts 10% van het gebruikte plastic gerecycled. Pure materiaalverspilling en ook slecht voor het milieu. 

Met de USP (USe of Plastic) Scan krijgen bedrijven inzicht in hun gebruik en bedrijfskansen van plastic. Van USe of Plastic naar Unique Selling Point.

Deze scan is speciaal gemaakt voor winkeliers. Het is een quick scan waarbij je in 10 minuten zicht krijgt op de kansen om (meer) te verduurzamen in jouw bedrijf.

De vragen gaan over in hoeverre MVO al is ingebed in jouw organisatie, over eigen bedrijfsvoering, producten en leveranciers en over communiceren met je klant. 

Ga naar de scan!

Bedrijfsbeslissingen rond CO2-uitstoot (waarbij ook kosten, tijd en betrouwbaarheid vaak een rol spelen) zijn gebaat bij een mondiaal consistente manier van berekenen van emissies van het transport over de weg, het spoor, de lucht, de zee, binnenwateren en in overslagcentra.

Door de Global Logistics Emissions Council, bestaande uit multinationals, associaties en sector-initiatieven die zich bezighouden met goederenvervoer, is een mondiaal, algemeen toepasbaar framework ontwikkeld waarin reeds bestaande methodes zijn geïntegreerd. Er is input geleverd door de academische wereld , NGO's en andere belanghebbenden.

De NEVI Gedragscode biedt handreikingen voor het omgaan met ethische dilemma's in het inkoopproces, voor iedereen die bij dit proces betrokken is.

MobilityLabel is een tool die voor uw organisatie de optimale bedrijfslocatie uitrekent. Zo vindt u rekening houdend met de woonadressen, het aantal werkdagen en de gewenste manier van reizen, de vestigingslocaties met een zo laag mogelijke CO2-footprint.

De uitkomst van de MobilityLabel tool bestaat uit een heatmap van Nederland die per vierkante kilometer aangeeft hoe (on)gunstig die locatie is vanuit mobiliteitsperspectief; voorzien van heldere visuals, analyses en overzichten van totale en individuele reistijden, -kosten en CO2-emissies.

Deze tool is ideaal voor bedrijven die (bijvoorbeeld door fusies, overnames of aflopende huurcontracten) hun vestigingslocatie aan het heroverwegen zijn. Voor veel organisaties is 'mobiliteit' één van de grootste onderdelen van de CO2-footprint, daarom willen we deze aspecten in herhuisvestingstrajecten de plek geven die het verdient. Immers: wat is het milieulabel van je kantoor waard als dat kantoor simpelweg op de verkeerde plek staat? 

Stappenplan van Klimaatplein: in 5 stappen energiebewust ondernemen.

Wat is de CO2-voetafdruk van úw organisatie? Bereken met deze tool gratis en direct hoeveel uitstoot van CO2 uw bedrijfsactiviteiten veroorzaken.

BACO is ontworpen door de impactinvesteerder Acumen Fund. Deze tool vergelijkt de verwachte impact van sociaal ondernemerschap met de beste goededoelenorganisatie die hetzelfde type impact creëert.

De World Business Council for Sustainable Development  (WBCSD) ontwikkelde een interessante tool genaamd Measuring Impact Framework Methodology. De tool 'dwingt' gebruikers om als eerste stap een duidelijke afkadering te maken van hetgeen dat zij willen meten. 

Ontdek in drie eenvoudige stappen hoe uw bedrijf scoort op milieubesparingen én vergelijk uw score met de benchmark in uw sector. Zo kunt u zelf zien hoe duurzaam u met uw afval omgaat.

Met het Afval Prestatie Profiel van Van Gansewinkel is te zien hoeveel afval een bedrijf of organisatie in een bepaalde sector gemiddeld produceert, verdeeld over de 17 meest voorkomende afvalstromen. Het gerenommeerde kennisinstituut TNO berekende de CO2- en grondstoffenbesparing die afvalrecycling oplevert in plaats van verbranding. Deze data zijn verwerkt in een zelfontwikkelde tool, waarmee wij de individuele afvalprestaties per bedrijf kunnen weergeven, evenals de benchmark ten opzichte van de gehele sector.

De cijfers worden uitgedrukt in:
• grondstoffenbesparing in % van de totale hoeveelheid afval (voor 17 stromen)
• de totale vermeden CO2-uitstoot

Hoe scoort u op milieubesparing? Maak uw Afval Prestatie Profiel.

Met dit instrument kunt u de vorderingen in het diversiteitsbeleid inzichtelijk maken en krijgt u tips om een stap verder te komen.
Het Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft deze audit ontwikkeld op grond van de meest recente inzichten uit de literatuur en interviews met experts.

Het MVO Groeikeurmerk is speciaal ontwikkeld om het MKB optimaal te ondersteunen bij het bereiken van een groeiscenario waarbij nadrukkelijk aandacht is voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarnaast ondersteunt het MVO Groeikeurmerk organisaties om op efficiënte wijze de ISO9001 norm te implementeren.

Het MVO Groeikeurmerk is een certificeerbare norm die dde uitgangspunten van TQM en ISO26000 combineert.

Stappenplan voor het opstellen en implemententeren van MVO-beleid

Geeft inzicht in de MVO-risico's in internationale handelsrelaties/ketens.

Pagina's