Alle tools voor MVO

U wilt aan de slag met MVO. Maar het aanbod van hulpmiddelen is overweldigend. Hoe vindt u de tool die past bij uw vraag? Deze pagina geeft een overzicht van de meest gebruikte tools voor MVO. Zoek hieronder uw tool of filter afhankelijk van het doel waarbij u hulp zoek in het assortiment naar de tool die u verder helpt. Mist u een tool? Laat het ons weten!

Stappenplan voor het opstellen en implemententeren van MVO-beleid

Geeft inzicht in de MVO-risico's in uw internationale handelsrelaties

Website waarop de richtlijn ISO 26000 in overzichtelijke stukken is opgeknipt en vertaald:

Meetinstrument dat inzicht geeft in de milieukosten en de milieubelasting van een bedrijf

Meetinstrument dat inzicht geeft in het energieverbruik van een bedrijf, ook in vergelijking met branchegenoten

Het kan best lastig zijn om zicht te krijgen op uw handelsketen. Zeker als u een uitgebreid productassortiment hebt. Het Stappenplan MVI is opgesteld door MVO Nederland en inkoopvereniging NEVI, en helpt u een eind op weg naar een duurzame keten.

Weet u wat er speelt bij uw toeleveranciers? Waar uw grondstoffen vandaan komen? En door wie producten vervaardigd worden? Arbeidsomstandigheden en milieu-issues bij buitenlandse toeleveranciers hebben uiteindelijk ook invloed op de duurzaamheid van uw onderneming. Denk daarbij concreet aan onderwerpen als kinderarbeid, biodiversiteit, corruptie, energieverbruik of discriminatie. Het Stappenplan MVI geeft in 7 stappen weer hoe u uw keten kunt verduurzamen.

Also available in English (see link below).

Meetinstrument dat inzicht geeft in de bijdrage van het bedrijf aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie

Geeft inzicht in de mogelijkheden om te communiceren over uw MVO-prestaties

Stappenplan voor het vergroten van uw transparantie

Meetinstrument voor het berekenen van de CO2-voetafdruk van een bedrijf of evenement

Scan die inzicht geeft in hoever u bent met MVO volgens ISO 26000

Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties

Richtlijn voor MVO, voorgeschrven door de overheid aan bedrijven die internationaal zakendoen

Scan die inzicht geeft in de MVO-positie van uw bedrijf

De richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving van het GRI (Global Reporting Initiative) is een internationaal erkende standaard voor het opstellen van een duurzaamheidsverslag.

De laatste versie van de richtlijnen is G4 en bestaat uit twee delen: 1) Reporting principles and standard disclosures; en 2) Implementation manual

Meetinstrument dat logistiek dienstverleners en transportbedrijven inzicht geeft in hun brandstofverbruik en CO2-uitstoot

Wie doet wat in de keten van duurzaam textiel?

Samen met bedrijven en experts steunt en start MVO Nederland vooruitstrevende initiatieven in de kledingsector. Denk aan nieuwe duurzame productiemethoden, nieuwe verdienmodellen, sociale innovaties, betere samenwerking tussen partijen in de keten en meer. MVO Link geeft een overzicht van dit soort vooruitstrevende initiatieven in de textielketen, en helpt partijen in de sector om van elkaar te leren en te zoeken naar mogelijke samenwerkingsvormen.

De doelstelling voor deze handreiking is het bieden van een conceptueel kader dat u kunt gebruiken voor het opstellen van uw maatschappelijk jaarverslag. Er worden aanknopingspunten en overwegingen gegeven. 

De internationale arbeidsorganisatie ILO (VN) heeft in de  ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work richtlijnen afgesproken voor eerlijke en fatsoenlijke werk-arbeidsomstandigheden. Daar onder vallen onder meer: vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen, het uitbannen van gedwongen en verplichte arbeid, het afschaffen van kinderarbeid en het afschaffen van discriminatie op het werk. 

SA 8000 is een standaard en verificatiesysteem op het gebied van werkomstandigheden. De standaard is gebaseerd op de internationale normen zoals neergelegd in de ILO en VN conventies. SA 8000 omvat onder meer standaarden die gaan over: kinderarbeid, gedwongen arbeid, gezondheid en veiligheid, recht van vereniging en collectieve belangenbehartiging, discriminatie, werktijden en eerlijke betaling.

Pagina's