Expert

Praktijkvoorbeeld

Annie Connect is een callcenter waar 60% van de medewerkers een WAO-achtergrond heeft.

MVO Summer School 2012

24 augustus: Jeroen Verkuyl

Op vrijdag 24 augustus vond de zevende sessie van de MVO Summer School plaats bij Qurius Nederland. CEO Leen Zevenbergen was helaas verhinderd in verband met een overname. Zijn collega Jeroen Verkuyl (CSR manager en business consultant) sprong in en maakte er een inspirerende en praktijkgerichte sessie van. De centrale vraag was: ‘MVO hoe moet dat nou?’.

Visie

“Best een lastige vraag, want er is geen blauwdruk voor”, zegt Verkuyl. Maar hij deelt graag zijn aanpak bij Qurius. “Het begon allemaal met Leen Zevenbergen”, aldus Verkuyl. “Hij kwam bij Qurius in 2010 en schreef meteen een visie op MVO bestaande uit drie peilers: innovatie, duurzaamheid en nieuwe manieren van werken.”

Nieuwe projecten

Maar hoe vertaal je die visie in een bedrijf waar nog weinig aan duurzaamheid wordt gedaan? “We zijn gestart met behulp van de richtlijn ISO 26000, een prima checklist. Daarna stelden we onszelf de vraag: stel dat je onbeperkt tijd en geld hebt, wat zou je doen? Daar rolden 22 projecten uit met thema’s variërend van windmolens tot het stimuleren van diversiteit op de werkvloer. We hebben tien projecten geselecteerd op basis van twee criteria: wat kunnen we zelf doen en wat verdienen we snel terug?”

Boegbeeld

Diverse projectgroepjes gingen aan de slag en ze monitoren jaarlijks de voortgang door hun footprint te berekenen. Verkuyl: “Tijdens dit hele proces fungeerde Zevenbergen heel duidelijk als boegbeeld. Dat is een kracht, maar tegelijkertijd een zwakte, want het hangt dan sterk af van een persoon. Zijn motto: niet te lang nadenken, gewoon doen.”

Duurzame werving

De tien projecten zijn te vinden op de website van Qurius. Een voorbeeld is ‘Duurzame werving’ met als doel te waarborgen dat voldoende toptalent wordt aangetrokken en behouden en een wervingsbeleid hanteren met extra aandacht voor vrouwen (target: 35% op niet-staffuncties in 2014), allochtonen, 55+'ers, mensen met beperkingen en diversiteit.

Gebedsruimte

Qurius koos dit project omdat bepaalde doelgroepen zijn ondervertegenwoordigd in de organisatie, vooral vrouwen. Verkuyl vroeg de vrouwen en allochtonen op de werkvloer naar verbeterpunten. De vrouwelijke collega’s bleken veel waarde te hechten aan het nieuwe werken. Bij de allochtone collega’s bleek het gebrek aan een gebedsruimte een drempel op te werpen. De oplossing was simpel: een gebedsruimte inrichten en werven via de netwerken van deze collega’s. Nu is het aantal allochtonen verdubbeld. “Je moet juist de verschillen tussen doelgroepen opzoeken en daar wat aan doen in plaats van te benadrukken dat we allemaal gelijk zijn”, aldus Verkuyl.

Het nieuwe werken

Een ander project is de ‘nieuwe manier van werken’ integreren. Qurius wil dat het in 2012 volledig is ingevoerd. “Maar dat bleek niet zo makkelijk”, zegt Verkuyl. “We hebben onderzoek gedaan naar het nieuwe werken en wat bleek? Mensen zijn enthousiaster over hun werk, maar het risico is dat ze te hard gaan werken. Nu hebben we een werkgroep samengesteld, samen met HR om een aantal punten te verbeteren.”

Advies aan Qurius

Verkuyl licht nog een paar projecten toe en sluit zijn verhaal af met leerpunten. Op nummer een staat het belang van een CEO met duurzaamheidambities. “Zonder zo’n boegbeeld red je het niet”, zegt Verkuyl uit ervaring.  Dan gaan de deelnemers in subgroepjes brainstormen over de vraag wat hun advies is aan Qurius na dit verhaal. Verkuyl is enthousiast over de adviezen en sluit daarmee de sessie af.

Laatst bijgewerkt: 
22-09-2015 16:45