Vakcentrum Levensmiddelen

Over Vakcentrum Levensmiddelen

Het Vakcentrum is de brancheorganisatie van de zelfstandige detaillist in de foodsector en de fast moving consumer goods. De Vakcentrumleden vertegenwoordigen zo'n 75% van de totale omzet in food gerealiseerd door zelfstandige ondernemers. Het Vakcentrum heeft zich ontwikkeld tot kenniscentrum op het gebied van zelfstandig ondernemerschap.


Ondernemers zijn elke week heel wat uren in touw om hun bedrijf te runnen. De levensmiddelenbranche is nu eenmaal een dynamische branche. Op de winkelvloer is geen dag hetzelfde, maar ook buiten het bedrijf worden elke dag door anderen besluiten genomen, die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de ondernemer. Het Vakcentrum is de brancheorganisatie voor alle zelfstandige detaillisten in levensmiddelen en fast moving consumer goods. Een vereniging die er is om zaken te regelen waar de zelfstandige ondernemer niet aan toekomt.

Over Vakcentrum Levensmiddelen

Type organisatie:
Branche- of beroepsorganisatie
Aantal medewerkers:
11 t/m 100

MVO activiteiten

Vakcentrum heeft in samenwerking met TNO een MVO-keurmerk ontwikkeld voor de maatschappelijk betrokken zelfstandige supermarktondernemer, genaamd het Super Supermarkt Keurmerk (SSK). Binnen het SSK staan zeven thema's centraal, namelijk: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam met energie, veiligheid en preventie, afvalinzameling en -reductie en tot slot transport en logistiek. Enkel de ondernemer die zich extra inspant voor elk van deze zeven thema's komt in aanmerking voor het SSK keurmerk.

Meer weten over het SSK? Kijk eens op www.supersupermarkt.nl, of neem contact met ons op via info@stichtingssk.nl of (0348) 41 97 71.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.