Strukton

Over Strukton

Strukton is een fullserviceprovider op het gebied van infrastructuur- en accommodatieoplossingen. Het zwaartepunt ligt op de levering van producten en diensten gericht op mobiliteit, knooppunten en doorgaande exploitatie. Strukton is een onderneming met circa 5.900 werknemers en 1,3 miljard omzet in 2011. Als meedenkend partner overziet Strukton de hele keten van concept tot en met exploitatiefase.

Door bundeling van de specifieke kennis en ervaring van de vijf werkmaatschappijen kunnen eindgebruikers prettig reizen en in een comfortabele ruimte wonen, werken, recreëren of leren.

www.strukton.com

Over Strukton

Type organisatie:
Grote (internationale) onderneming
Aantal medewerkers:
500+
Sector:

MVO activiteiten

Denken in levensduur, voor projecten, mens en natuur

 

Leidend in ons handelen is het motto ‘Strukton denkt vanuit levensduur, voor projecten, mens en natuur’. We zijn ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is voor de continuïteit van onze onderneming. Alleen vanuit deze basishouding zullen we op een concurrerende en innovatieve wijze de vraagstukken van onze klanten ook in de toekomst kunnen blijven oplossen.

 

Strukton biedt totaalconcepten op het gebied van infrastructuur en accommodatie. Het zwaartepunt ligt op mobiliteit, knooppunten en doorgaande exploitatie. In onze werken staat het levensduurdenken voorop. Dat wil zeggen dat we bij het ontwerp van een werk rekening houden met de levensduur van het werk: de realisatie-, de gebruiks- en de afvalfase.

Veel van onze projecten dragen direct bij aan duurzaamheid en leveren dus maatschappelijke voordelen op. Zo wordt het milieu minder belast door:

- de aanleg van spoorinfrastructuur door Strukton Rail
- nieuwe energiebesparende technische installaties en de aanleg van elektrische laadpalen door heel Nederland door Strukton Worksphere
- energiezuinige gebouwen als Huisvesting DUO en Belastingdienst Groningen door Strukton Bouw
- duurzame energievoorzieningen zoals de ontwikkeling van getijde-energie bij de Grevelingedam door Strukton Civiel
- opzetten van Energy Service Company’s (ESCo’s) in bijvoorbeeld negen Rotterdamse Zwembaden met gegarandeerde energiebesparing door Strukton Integrale Projecten

Strukton is gecertificeerd voor niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.0 van SKAO.

Een overzicht van van duurzame projecten en initatieven is te vinden op www.strukton.com/mvo.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.