Adres

Plantage Muidergracht 14
1018 TV Amsterdam

020 - 525 5080
http://www.ivam.uva.nl

Contactpersoon

IVAM UvA BV

Over IVAM UvA BV

Onafhankelijk en deskundig IVAM is het milieukundig onderzoeks- en adviesbureau, voortgekomen uit de vakgroep Milieukunde van de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1993 maakt IVAM als zelfstandige instelling deel uit van UvA Holding BV. IVAM onderzoekt, adviseert en traint op het gebied van duurzaam wonen, werken, produceren en recreëren. Daarvoor heeft IVAM gespecialiseerde adviseurs en onderzoekers in dienst die binnen twee clusters intensief samenwerken aan de complexe vraagstukken van opdrachtgevers. Mens, Milieu en Markt Omdat zowel milieu als arbo problemen zelden één oorzaak of oplossing hebben, worden ze door de IVAM clusters vanuit verschillende invalshoeken benaderd.

Naast het milieuaspect staan ook sociaal-ethische aspecten, de arbeidsomstandigheden en de financiële haalbaarheid centraal. Samen werken de clusters aan begrijpelijke analyses en passende oplossingen die kostenefficiënt en praktisch uitvoerbaar zijn. Door de onafhankelijke opstelling van IVAM wordt haar expertise ingewonnen door partijen met uiteenlopende belangen zoals overheidsinstanties, de milieubeweging, arbeidsorganisaties en het bedrijfsleven. De in Nederland opgebouwde kennis en ervaring worden ook ingezet in internationale projecten. Zo voert IVAM milieu en arbo programma’s uit in de EU, Azië, Oost Europa, Afrika en Latijns Amerika. IVAM is de strategische partner voor het Schoner Produceren project in 500 voedingsmiddelenbedrijven in Sri Lanka. http://www.foodsustainability.org/ IVAM is projectmanager van het Green Product development and Ecolabelling project in Mongolie. http://www.greenproduct.mn/

Over IVAM UvA BV

Type organisatie:
Kennis- of onderwijsinstelling
Aantal medewerkers:
11 t/m 100
Sector:

MVO activiteiten

MVO en schoner produceren scans en advies, cradle 2 cradle, ecodesign, water en energie footprints, LCA, internationale projecten in schoner produceren. Alle nieuwsbrieven op http://www.ivam.uva.nl/index.php?id=183

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.

Organisatie nieuws