Adres

Oude Kerkstraat 2
4878 AA ETTEN-LEUR
Nederland
076-5085200
http://www.frijado.nl/

Contactpersoon

Fri-Jado BV

Over Fri-Jado BV

Het beleid van Fri-Jado B.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, waarbij de bedrijfsactiviteiten op een integere en maatschappelijk verantwoorde wijze worden uitgeoefend en de belangen van alle betrokkenen worden gerespecteerd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wil Fri-Jado concreet en aantoonbaar laten zijn, waarbij het streven is gericht op een duurzame en evenwichtige verdeling van de aandacht voor people, planet en profit. Binnen Fri-Jado dient niet alleen het dagelijks denken en handelen te passen in het MVO raamwerk en gedachtegoed, maar dient onze verantwoordelijkheid zich ook naar de toekomst uit te strekken.

Duurzaamheid staat bij Fri-Jado centraal in alle activiteiten van ontwikkeling, productie, installatie en service. Waar mogelijk worden materialen en componenten toegepast die volledig recyclebaar zijn. Wij stellen ons ten doel om een onderscheidende bijdrage te leveren aan energiebesparingen, milieudoelstellingen en bedrijfsprocessen van onze afnemers en wij stimuleren de duurzaamheidprincipes bij onze leveranciers. Als onderdeel van het concern van TBI Holdings onderschrijft Fri-Jado de TBI kernwaarden van zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor alle medewerkers geldt de TBI gedragscode. In aanvulling op deze gedragscode kent Fri-Jado haar eigen inkoopcode die voor alle medewerkers in de contacten met leveranciers van toepassing is. Uiteindelijk beoogt Fri-Jado bij te dragen aan de verdere duurzame ontwikkeling van onze samenleving.

Over Fri-Jado BV

Type organisatie:
Grote (internationale) onderneming
Aantal medewerkers:
500+
Sector:

MVO activiteiten

De Green Retailer De Carbon Footprint Analyse brengt voor Fri-Jado naast inzicht, tegelijkertijd een intern CO2-bewustwordingsproces. Middels het opzetten van een initiatief met externe partners zal een bijdrage aan CO2-reductie in de retailsector worden geleverd, door de combinatie van al beschikbare energiezuinige technieken ook uit andere sectoren, modellering en onderzoek, en een gezamenlijk proces van doorontwikkeling. Naast de directe en indirecte emissie (scope I en II) is Fri-Jado zich sterk bewust dat zij tevens invloed heeft op de uitstoot van andere broeikasgassen, zoals de tot 2014 nog toegestane HCFK’s. In de producten die zij levert, worden nl. HCFK’s gebruikt. Onderdeel van het keteninitiatief is ook de vervanging van HCFK’s in koel- en vriesmeubelen door zuiver CO2 andere natuurlijke koelmiddelen of middelen met een lage GWP. Het keteninitiatief heet: The Green Retailer Het concept betreft de doorontwikkeling van uiterst energiezuinige en milieuverantwoorde installatie- en gebouwbeheersconcepten voor de supermarktbranche, die gepaard gaan met een sterk verminderd tot nihil netto energieverbruik en dito CO2-uitstoot. Door het vervangen van HCFK’s door natuurlijke koudemiddelen wordt ook de verdere belasting op het milieu sterk verminderd. Dit keteninitiatief kan zorgen voor een grote vermindering van uitstoot van broeikasgassen en milieubelastende gassen bij de klanten van Fri-Jado. Met dit concept komt de ‘groene supermarkt’ in het verschiet. Fri-Jado ontwikkelt het concept samen met ketenpartners, externe deskundigen en branchegenoten. Zij worden uitgenodigd deel te nemen en hun bijdrage te leveren.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.