Contact

Ook partner worden?

Agenda

dinsdag 1 december 2015 - 09:00 tot 17:00
dinsdag 1 december 2015 - 17:00 tot 20:00
dinsdag 1 december 2015 - 19:30
donderdag 3 december 2015 - 13:00 tot 17:00

MVO Netwerk Zorg

Manifest voor de zorg

Een aantal zorginstellingen heeft zich eind 2011 met verschillende kennis- en ketenpartners beraden op de toekomst van de zorg in ons land. Dat beraad heeft geleid tot het Manifest voor een gezonde toekomst van de zorgsector. De initiatiefnemers zien maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid als thema's die de zorgsector van nieuw enthousiasme kunnen voorzien.

Tekent u ook?

Inmiddels hebben meer dan tachtig organisaties het manifest ondertekend waarin de punten: urgentie, kwaliteit van leven, medewerkers, transparantie, duurzame bedrijfsvoering, nieuwe allianties en lef centraal staan. Ook nieuwe ondertekenaars van dit manifest zijn van harte welkom. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit manifest? Of wilt u zich aansluiten om te tekenen? Neem dan contact op met:
Helene van der Vloed, Manager MVO Netwerk Zorg.
h.vandervloed@mvonederland.nl
06 215 831 86 / 030 230 56 58

 

Het originele Manifest van 2011: