Mensenrechten en internationale arbeid

foto mensenrechten, fotograaf Fair Phone CC BY-NC-SA 2.0

Mensenrechten

Mensenrechten vormen de basis voor een gelijkwaardige en waardige behandeling van iedereen. Als ondernemer kunt u op allerlei manieren in aanraking komen met mensenrechten. Daarom is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de mensenrechtensituatie binnen uw keten. Goede arbeidsomstandigheden spelen hierbij een belangrijke rol.

Waarom mensenrechten?

In het bedrijfsleven wordt het steeds belangrijker om rekening te houden met mensenrechten. Zeker wanneer u productiefaciliteiten heeft in het buitenland. Of bij de inkoop van producten. Het gedrag van zakenpartners –upstream en downstream- kan groot effect hebben op het imago van uw onderneming. Bovendien stelt de consument steeds hogere eisen. Bijvoorbeeld dat producten eerlijk moeten worden geproduceerd en dat bedrijven daar transparant over moeten communiceren.

Impact

Door de mensenrechtensituatie bij uw leveranciers goed in de gaten houden, kunt u een grote impact hebben op de omstandigheden waarin mensen hun werk moeten doen. Een veilige werkplaats en een leefbaar loon kunnen al gauw een grote stap betekenen in de richting van goede arbeidsomstandigheden. 

Voor een algemene introductie over mensenrechten en de rol van bedrijven hebben we deze factsheet gemaakt.

Aan de slag

Lees welke kwesties, zoals dwangarbeid of gendergelijkheid, er spelen rondom mensenrechten en internationale arbeidsomstandigheden en welke internationale afspraken er zijn gemaakt. Leer tot slot hoe u mensenrechten op kunt nemen in uw MVO-beleid en welke MVO-tools u hierbij kunt gebruiken.

Expert

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze experts Gerdien Dijkstra en Michiel van Yperen.  

Foto: Fair Phone (CC BY-NC-SA 2.0)