Keurmerken en certificering

Vissers met MSC keurmerk

MVO en certificeringen

Steeds meer bedrijven en overheden stellen MVO-eisen. Daarom willen steeds meer ondernemers laten zien dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een keurmerk voor MVO?
Om te laten zien dat een product duurzaam is, is een keurmerk vaak een goede oplossing. Maar laten zien dat een heel bedrijf duurzaam is wordt al een stuk lastiger. Voordat een keurmerk of certificaat kan worden afgegeven, moet namelijk heel precies worden vastgesteld waaraan het te keuren moet voldoen. Dit staat in een eisenstellende norm. Bij het formuleren van alle specifieke eigenschappen waaraan een bedrijf dat 'MVO is' moet voldoen komt nogal wat kijken. Sommige experts zijn zelfs van mening dat dit onmogelijk is, MVO betekent voor ieder bedrijf immers iets anders.

Zelfverklaring
De ISO 26000-richtlijn geeft handvatten voor het proces dat ten grondslag ligt aan MVO. Om te laten zien  hoe u MVO met behulp van ISO 26000 heeft geïmplementeerd in uw bedrijf, bestaat er een handleiding die u helpt bij het afleggen van de zelfverklaring ISO 26000. Alle organisaties die de zelfverklaring ISO 26000 hebben afgegeven, zijn zichtbaar in een centraal overzicht.

MVO-communicatiewijzer
Uw MVO-prestaties kunt u op verschillende manieren in kaart brengen. Een keurmerk of een zelfverklaring zijn voorbeelden daarvan. Of maak een duurzaamheidsverslag of doe een prestatievergelijking. Met een actief marketing- en communicatiebeleid kunt u er aandacht voor vragen. De MVO-communicatiewijzer laat zien welke opties er zijn.

Laatst bijgewerkt: 
05-11-2014 14:50