Huisvesting, ICT en bedrijfsvoering

Publicaties

Als groothandelaar let je natuurlijk altijd op de kosten. Let je daarbij ook op je energierekening? Energie die je niet gebruikt, hoef je namelijk niet te betalen. En energie besparen begint al met eenvoudige maatregelen die je snel kunt toepassen. De Checklist energiebesparen in de groothandel helpt je om stappen te zetten richting energiebesparing. Welke maatregelen kan jij (binnenkort)...
Er blijkt een groot draagvlak te zijn bij Nederlandse bedrijven voor een nationale ambitie van Nederland als wereldvoorbeeld van een circulaire en inclusieve economie. En daar liggen kansen voor facility management. Facilitaire organisaties zijn bepalend voor de fysieke omgeving van medewerkers en bedrijven. Facility managers en aanbieders nemen daarmee een cruciale plek in om bij te dragen aan...
Zowel ingrijpende renovatie als sloop en nieuwbouw kan een aanzienlijke verlaging van de milieubelasting betekenen voor uw kantoor. Blijkt uit eerder onderzoek van W/E Adviseurs. De vraag in dit onderzoek is of extreem energiezuinige renovatie of nieuwbouw een aanzienlijke winst oplevert of dient de aandacht eerder uit te gaan naar het materiaalgebruik?
Wat zijn de resultaten van een duurzaam of verduurzaamd gebouw voor uw onderneming? Dit artikel gaat in op aspecten die kostenbesparend werken en aspecten die positieve effecten hebben op de inkomsten. De belangrijkste conclusie: verduurzamen van vastgoed loont!
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zet zich in opdracht van het ministerie in om de vastgoedketen te verduurzamen. Op de Portal Utiliteitsbouw vindt u nieuws, opinies en praktijkinformatie over duurzaamheid in de utiliteitsbouw.
Handleiding voor het duurzaam inkopen van computers.